Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

13,9 mln zł z UE dla Swarzędza

29.06.18

W październiku 2017 roku Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II" aby kontynuować przedsięwzięcie rozpoczęte w 2017 roku (pisaliśmy o tym TUTAJ).Celem jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy Swarzędz i aglomeracji poznańskiej. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę strategiczną, formalną i merytoryczną. 29 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu to 37 mln zł, a uzyskane przez Gminę Swarzędz dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 13,9 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na wybudowaniu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Paczkowie, rozbudowie ulicy Średzkiej w Paczkowie oraz Transportowej w Zalasewie (więcej na ten temat piszemy TUTAJ) i zakupie 7 autobusów hybrydowych. Przebudowana zostanie również baza transportowa w Garbach, a na przystankach zainstalowane zostaną tablice LED z informacją dla pasażerów. Powstanie 60 miejsc dla samochodów na 2 parkingach Park & Ride, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, powstaną 2 obiekty Bike & Ride na 45 rowerów oraz zakupionych zostanie 7 niskoemisyjne autobusów miejskich, spełniające normę czystości spalin EURO 6.

Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planuje się na IV kwartał 2020 roku.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa 3 - Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Oto PREZENTACJA

/tl, mw/

fot. T. Rybarczyk

* * *

Przypomnijmy, że w I etapie tego przedsięwzięcia, kosztującym ponad 13 mln zł, Swarzędz z Unii Europejskiej uzyskał już w 2017 roku 9,3 mln zł (również w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020).

Pieniądze te zostały przeznaczone na:

- wybudowanie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP w Swarzędzu (zatoki autobusowe, 2 obiekty Park & Ride dla 94 samochodów , w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych i 2 obiekty Bike & Ride dla 30 rowerów);

- wybudowanie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP w Kobylnicy (pętla autobusowa z 2 peronami wraz z drogą dojazdową do drogi powiatowej nr 2407P - ul. Swarzędzka, 1 obiekt Park & Ride dla 22 samochodów w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 2 obiekty Bike & Ride dla 20 rowerów, oświetlenie uliczne oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i wodociągowej;

- zakup 4 niskoemisyjnych autobusów miejskich, spełniających normę czystości spalin EURO 6.

Zakończenie realizacji tego projektu planuje się na IV kwartał 2018 roku.

Maciej Woliński

fot. Tomasz Rybarczyk