Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

SUSZA - informacja dla rolników

06.07.18

Informujemy, że powołana przez wojewodę komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę przyjmuje wnioski o szacowanie szkód. Wnioski są dostępne na stronie www.swarzedz.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 (Wydział Obsługi Mieszkańca) oraz w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Poznańska 25, pok. 215 i 214.

Wnioski do komisji o oszacowanie strat należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Przy wypełnianiu wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).

Termin złożenia wniosku musi umożliwić komisji lustrację upraw na polu. Wniosek złożony po zbiorze plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji będzie rozpatrzony negatywnie.

Jednocześnie komisja zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie wniosków, jeżeli to możliwe do 16.07.2018r.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

http://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2018

Zagrożenie suszą na poziomie Gminy Swarzędz, z wyszczególnieniem upraw dotkniętych suszą, pokazuje System Monitoringu Suszy Rolniczej:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3021163/

Do pobrania: Wniosek o szacowanie szkód

/wos/