Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Projekt „Mój zawód - moja przyszłość" - pierwsza edycja warsztatów już za nami

25.06.18

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018, dobiegł końca pierwszy etap realizacji projektu „Mój zawód - moja przyszłość". Projekt kierowany do uczniów szkół podstawowych, finansowany jest przez Gminę Swarzędz i realizowany we współpracy z Powiatem Poznańskim i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadpodstawowych mieszczących się na terenie Swarzędza.

Od marca br., uczniowie brali udział w lekcjach i wykładach z zakresu doradztwa zawodowego realizowanych przez specjalistów z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Natomiast od maja br., w ramach projektu „Mój zawód - moja przyszłość", w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Swarzędzu oraz w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu odbywały się warsztaty zawodowe i przedmiotowe dla uczniów klas II gimnazjalnych oraz klas VII szkół podstawowych. Uczestnicy mogli brać udział w zajęciach z: informatyki, ekonomii, hotelarstwa, logistyki, gastronomii, energetyki odnawialnej, mechatroniki, automatyki przemysłowej. Do wyboru były również profile: humanistyczny, ekonomiczny, przyrodniczy oraz policyjny. Warsztaty prowadzili wykwalifikowani nauczyciele ze szkół średnich leżących na terenie Gminy Swarzędz.

W trakcie zajęć uczniowie mogli między innymi wziąć udział w debacie oksfordzkiej, podejmować badania przyrodnicze, poznać podstawy musztry i udzielania pierwszej pomocy, czy też nauczyć się profesjonalnego przygotowywania różnego rodzaju dań kulinarnych i sposobów dekoracji stołu. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z informatyki, podczas których można było spróbować swoich sił między innymi w montażu komponentów komputera, tworzeniu maszyny wirtualnej i modelu domu.

Uczniowie chwalili sobie miłą atmosferę panującą na zajęciach. Zwracali uwagę na bardzo przystępny sposób przekazywania wiedzy przez nauczycieli. Niejednokrotnie, uczniom biorącym udział w warsztatach, pomocą służyli starsi koledzy uczęszczający już do ww. szkół średnich, którzy także prezentowali pewne zagadnienia i czuwali nad uczestnikami projektu. Na zakończenie zajęć warsztatowych, wśród uczniów szkól podstawowych, rozdane zostały materiały systematyzujące nabytą wiedzę.

W roku szkolnym 2018/2019 przewidziane są jeszcze dla uczestników pierwszej edycji projektu wyjazdy studyjne do zakładów pracy i na uczelnię wyższą.

Kolejna rekrutacja do projektu „Mój zawód - moja przyszłość" spośród klas VII szkół podstawowych przewidziana jest na początek roku szkolnego 2018/2019.

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje dostępne są u szkolnych opiekunów projektu oraz na www.swarzedz.pl w zakładce Edukacja.

/aw/