Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

7 autobusów z dofinansowaniem w wysokości 7,5 mln zł z UE. Umowa podpisana

14.06.18

Zakończyło się postępowanie przetargowe dotyczące „Dostawy siedmiu fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych o napędzie hybrydowym, klasy MAXI na potrzeby komunikacji miejskiej w Swarzędzu, stanowiących element rodziny autobusów miejskich o wysokim stopniu unifikacji". Wygrała oferta SOLARIS Bus&Coach S.A. z Bolechowa, która zobowiązała się dostarczyć opisane w zamówieniu pojazdy za kwotę nieco ponad 13 mln zł.  Umowę w tej sprawie burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek oraz Andrzej Sienkiewicz, dyrektor sprzedaży na Polskę firmy SOLARIS, podpisali 14 czerwca 2018 r. Gmina Swarzędz na ten zakup otrzymała dofinansowanie z UE w wysokości 7.541.100 zł.

Nowe autobusy mają być wyposażone podobnie jak - zakupione pod koniec zeszłego roku - cztery hybrydowe autobusy marki SOLARIS. Znajdą się tam, między innymi, klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, monitoring wizyjny, wewnętrzne monitory LED, bramki liczące pasażerów oraz gniazda do ładowania urządzeń mobilnych.

Termin dostawy wyniesie 420 dni od dnia zawarcia umowy z dostawcą, tak więc nowe pojazdy powinny trafić do Swarzędza pod koniec lata w 2019 roku.

* * *

Podpisana właśnie umowa na zakup 7 autobusów jest częścią szerszego projektu pn. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - Etap II . Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie również na wybudowaniu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Paczkowie, rozbudowie ulicy Średzkiej w Paczkowie oraz Transportowej w Zalasewie. Przebudowana zostanie także baza transportowa w Garbach, a na przystankach zainstalowane zostaną tablice LED z informacją dla pasażerów. Powstanie 60 miejsc dla samochodów na 2 parkingach Park & Ride, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, powstaną 2 obiekty Bike & Ride na 45 rowerów oraz zakupionych zostanie 7 niskoemisyjne autobusów miejskich, spełniające normę czystości spalin EURO 6. Całkowita wartość zadania to ponad 37 mln zł z czego dofinansowanie a UE wynosi 13,9 mln zł.

Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planuje się na IV kwartał 2020 roku.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego            w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa 3 - Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Maciej Woliński, /tl/

fot. T. Rybarczyk