Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki - najpierw przebudowa, a teraz wyposażenie z dużym unijnym dofinansowaniem

11.06.18

W poniedziałek, 11 czerwca 2018 r., burmistrz Marian Szkudlarek podpisał umowę na „Wyposażenie multimedialne wraz z niezbędnymi aplikacjami dla Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki". Przetarg na to zadanie wygrała firma GROUP AV Sp. z o.o. z Warszawy.

Wykonawca wyposaży Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki w aplikacje i sprzęt multimedialny, które w sposób atrakcyjny pozwolą na prezentowanie historii i tradycji Miasta i Gminy Swarzędz. Wśród wyposażenia znajdzie się m.in. interaktywna podłoga, ekran projekcyjny, stanowisko VR, ekspozytor dotykowy informacyjny, HOLOBOX czy Virtual book. Całkowita wartość wyposażenia multimedialnego wynosi ponad 1,5 mln zł, z czego 0,9 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Umowa na wyposażenie multimedialne jest kolejnym, a zarazem ostatnim elementem w realizacji projektu "Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki". Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zakończono przebudowę dawnego budynku remizy ochotniczej straży pożarnej przy ulicy Bramkowej 6 w Swarzędzu na cele kulturalne - Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. Przebudowa również została dofinansowana ze środków unijnych.

Przygotowane pomieszczenia SCHiS zostaną teraz wyposażone w sprzęt multimedialny, który wzbogaci ofertę kulturalną dla zwiedzających i zwiększy możliwości percepcyjne odbiorców. W obiekcie znajdzie się również makieta części Swarzędza o wymiarach 220x300 cm, na której ustawione budynki i obiekty wykonane zostały z materiałów typu pleksi, PCV, żywica czy wydruk 3D.

Całkowita wartość projektu: 3,9 mln zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2,3 mln zł

Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planuje się na IV kwartał 2018 roku.

Przedsięwzięcie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa 4 - Środowisko, Działanie 4.4 - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania).

/tl, mw/

fot. T. Rybarczyk