Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Znacznie taniej zapłacimy za ścieki

04.06.18

Od 6 czerwca 2018 r. mieszkańcy Gminy Swarzędz korzystający z kanalizacji sanitarnej Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka oraz wszyscy odprowadzający ścieki poprzez sieć Spółki Aquanet płacić będą znacznie mniej niż do tej pory. Właśnie zatwierdzona została nowa, obniżona stawka. Jej wysokość to 7,63 zł netto za 1 metr sześcienny ścieków (do tej pory był to 10,53 zł netto). Nowy cennik obowiązywać ma przez trzy lata - informuje burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek, pełniący w ZM Puszcza Zielonka funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.

- Zanim nowe taryfy zatwierdzone zostały przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody Polskie w Poznaniu - wspólnie z Przewodniczącym Zarządu ZM PZ Zbigniewem Zastrożnym oraz Członkim Zarządu Jackiem Sommerfeldem prowadziliśmy długie, trudne rozmowy ze spółką Aquanet SA. Dzięki temu możliwa stała się kalkulacja optymalnej - i, co najważniejsze, obniżonej taryfy za ścieki dla obszaru naszych gmin - dodaje Marian Szkudlarek.

Słowa uznania należą się tu również naszym Mieszkańcom za niezwłoczne podłączanie posesji do sieci wybudowanej w ramach wszystkich etapów projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". Dzięki temu możliwe było osiągnięcie wysokiej efektywności nowej sieci kanalizacyjnej powstałej w Swarzędzu a także Czerwonaku, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach i Skokach. A właśnie efektywność inwestycji to koronny argument przy negocjowaniu stawek - podkreśla burmistrz Szkudlarek.

* * *

Więcej informacji o nowych taryfach zawiera poniższy „Komunikat dotyczący taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze działania Spółki Aquanet":

Szanowni Państwo! Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na  terenie gminy Swarzędz.

Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:

1.     ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,

2.     opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie gminy Swarzędz:

Wysokość cen za dostarczoną wodę

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1.

Gospodarstwa domowe

zł/m3

4,43

4,78

2.

Pozostali odbiorcy

zł/m3

4,43

4,78

3.

Woda na cele przeciwpożarowe

zł/m3

4,43

4,78

 

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1.

Gospodarstwa domowe

zł/m3

7,63

8,24

2.

Pozostali odbiorcy

zł/m3

7,63

8,24

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług

urządzeń wodociągowych

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1.

Gospodarstwa domowe

zł/odb./m-c

4,79

5,17

2.

Pozostali odbiorcy

zł/odb./m-c

14,92

16,11

3.

Woda na cele przeciwpożarowe

zł/odb./m-c

43,08

46,53

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług

urządzeń kanalizacyjnych

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1.

Gospodarstwa domowe

zł/odb./m-c

10,25

11,07

2.

Pozostali odbiorcy

zł/odb./m-c

31,61

34,14

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.