Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zdecydowane absolutorium i gratulacje dla burmistrza Mariana Szkudlarka

22.05.18

Głównym tematem LI sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się we wtorek, 22 maja 2018 r. w Ośrodku Kultury,  było udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Głosowanie poprzedzone zostało odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Po dyskusji - jak to w roku wyborczym - chwilami odbiegającej od meritum sprawy, za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowała zdecydowana większość 17 radnych, przy zaledwie 2 głosach przeciwnych, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Po głosowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura w imieniu radnych pogratulowała burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi znakomitego wyniku głosowania i podziękowała za dobrą współpracę. Burmistrz podziękował z kolei radnym, sołtysom oraz wszystkim swoim współpracownikom za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu naszej gminy oraz wspólną pracę dla dobra ogółu mieszkańców.

Jeszcze przed rozpoczęciem formalnej części sesji odbyła się miła uroczystość wręczenia Markowi Baumgartowi, który w latach 2007-2008 pełnił obowiązki burmistrza, pamiątkowej statuetki  z okazji 380-lecia lokacji miasta (Marek Baumgart z racji obowiązków zawodowych nie mógł być obecny na niedawnej uroczystej sesji, gdy takie statuetki były wręczane byłym burmistrzom i przewodniczącym Rady Miejskiej.

Podczas sesji radni, na wniosek burmistrza Szkudlarka, podjęli również uchwałę wprowadzającą dla naszych mieszkańców kolejne zwolnienia z opłat za korzystanie ze Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Uchwała umożliwi od 1 lipca 2018 roku wprowadzenie w strefie I (teren gminy), bezpłatnych przejazdów dla zamieszkałych na terenie gminy osób, które w podróżach aglomeracyjnych łączą przejazd Swarzędzką Komunikacją Autobusową z publicznym transportem kolejowym.

Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.

/mw/

fot. M.Woliński, M.Nowak i STK