Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Dzień Energetyki Odnawialnej w ZS nr 1

17.05.18

26 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu odbył się Dzień Energetyki Odnawialnej pt. „Zmiany klimatyczne i przyszłość energetyki jądrowej." Gośćmi byli przedstawiciele Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Uczniowie mieli możliwość wysłuchać dwóch ciekawych prelekcji wygłoszonych przez dr. hab. Jacka Leśnego, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: „Zmiany klimatu na Ziemi" oraz dr inż. Radosława Szczerbowskiego z Politechniki Poznańskiej: „Przyszłość energetyki jądrowej". Wykłady spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów Swarzędzkiej Jedynki, szczególnie z klas technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Podczas spotkania miało miejsc podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Umowę podpisali: Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - pani dr hab. Klaudia Borowiak oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Swarzędzu - pan Przemysław Jankiewicz .

Uniwersytet Przyrodniczy umożliwi uczniom klasy patronackiej energetyki odnawialnej korzystanie z oferty naukowo - dydaktycznej Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, co w efekcie przyczyni się z pewnością, do wszechstronnego rozwoju intelektualnego poprzez kontakt uczniów naszej szkoły z kadrą naukowo - dydaktyczną i studentami Uczelni. Uczniowie będą brać udział w licznych wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, pokazach, projektach, wycieczkach edukacyjnych, a wyróżniający się uczniowie skorzystają z oferty Koła Naukowego.

Współpraca z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poszerzy ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu i z pewnością wpłynie na podniesienie poziomu dydaktycznego Szkoły oraz potwierdzi, że uczniowie naszej szkoły mają możliwość doskonalić swoje kompetencje we współpracy z najlepszymi.

Anna Cichocka-Majchrzak