Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wyniki sondy na temat komunikacji miejskiej

15.05.18

Od 11 do 30 kwietnia poddano konsultacjom propozycję przebiegu nowej linii komunikacyjnej nr 494, która ma połączyć Garby Małe z węzłem przesiadkowym w Kobylnicy przejeżdżając przez węzeł przesiadkowy w Swarzędzu. Ponadto zaproponowana została modyfikacja już istniejących linii autobusowych (412, 484, 486, 490, 491, 492, 493 i 498) oraz zmiany w uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych.

W sondzie wzięło udział 499 mieszkańców naszej Gminy, a największą reprezentację miały Swarzędz i Gruszczyn. Wśród respondentów dominowały osoby korzystające obecnie, przynajmniej częściowo, z komunikacji miejskiej (ponad 70%).

Zaproponowane zmiany dla linii 484, 486, 490, 491, 492, 493 i 498 spotkały się z powszechną akceptacją osób, które wzięły udział w sondzie - uwag nie zgłaszało ponad 90% z nich. W zakresie nowej linii nr 494, znaczna część osób była przeciwna jej poprowadzeniu ulicami Zielińską, Wieżową, Nowowiejskiego i Spadochronową. Głos ten został również poparty pismem Mieszkańców skierowanym do Burmistrza Swarzędza. W związku z tym plany poprowadzenia linii przez Gruszczyn (na zachód od ul. Swarzędzkiej) zostały odłożone do czasu wykonania nawierzchni ulic Katarzyńskiej, Mechowskiej i Nowowiejskiego. Nowa linia zostanie uruchomiona od 01 lipca 2018 roku.

Do propozycji skrócenia linii 412 do węzła w Kobylnicy nie zgłaszało uwag ponad 60% uczestników sondy. Możliwość dogodnej przesiadki między liniami 412, 492 i 493 a nową linią 494 powinna pozwolić na sprawne i nieobniżające komfortu podróżowania, wdrożenie proponowanej zmiany od 01 lipca 2018 roku. Mamy przy tym nadzieję, że zgłoszone w sondzie uwagi części Mieszkańców, dzięki właściwie skonstruowanemu rozkładowi jazdy autobusów linii 494 i 412, okażą się nieuzasadnione.

Ostatni punkt sondy dotyczył wprowadzenia darmowej komunikacji dla osób, które posiadać będą ważny bilet okresowy przewoźników kolejowych. W zgłoszonych licznych uwagach, Mieszkańcy wskazywali, że ulga taka powinna dotyczyć także osób podróżujących na podstawie biletów jednorazowych. W związku z tym, Burmistrz podjął decyzję o przygotowaniu i złożeniu na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu projektu uchwały wprowadzającej z dniem 01.07.2018 roku zwolnienie z opłat za przejazdy w I strefie dla zamieszkałych na terenie gminy Swarzędz pasażerów komunikacji kolejowej, którzy będą posiadać ważny w dniu przejazdu środkami Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej bilet przewoźników kolejowych (okresowy lub jednorazowy dowolnego przewoźnika kolejowego), który pozwala wsiadać i/lub wysiadać na stacjach i przystankach kolejowych położonych na terenie gminy Swarzędz (tj. Swarzędz, Kobylnica, Paczkowo lub Ligowiec) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w naszej sondzie i mamy nadzieję, że ostatecznie przyjęte rozwiązania spotkają się z akceptacją większości Mieszkańców.

/MS/