Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kobylnica: będzie plac sportowo-rekreacyjny

15.05.18

Zakończyła się procedura przetargowa dotycząca inwestycji o nazwie „Zagospodarowanie terenu Integracyjnego Placu Sportowo-Rekreacyjnego w Kobylnicy (gmina Swarzędz) przy ul. Poznańskiej". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GARTE Sp. z o.o., Sp.k. ze Swarzędza. Prace mają się rozpocząć w czerwcu, a zakończyć w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Przypomnijmy, że jest to inwestycja, której dokumentacja została opracowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Swarzędza na 2017 r. Celem projektu jest zapewnienie lokalnej społeczności miejsca integracji i aktywności poprzez stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego (m.in. scena, wiata biesiadna, wiata ogniskowa, siłownia zewnętrzna, mała architektura, zagospodarowanie zieleni).

Wszystko to ma kosztować niespełna 590 tys. zł, a na realizację Gminie Swarzędz udało się pozyskać ponad 310 tys. zł ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Umowę na dofinansowanie burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, natomiast umowę z wykonawcą - 15 maja br. w swarzędzkim ratuszu.

Przypominamy, że w kwietniu 2017 r. Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie tej ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji. Przedstawiona w nim koncepcja przedsięwzięcia spełniła wymogi konkursowe. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, tj. dokonanej przez Lokalną Grupę Działania "Trakt Piastów"  (www.lgdtraktpiastow.pl/) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji typu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

/mw/

fot. Maciej Woliński