Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kolejne zwolnienia z opłat dla mieszkańców

29.05.18

Na wniosek burmistrza Swarzędza Mariana Szkudlarka podczas sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się 22 maja, radni podjęli uchwałę wprowadzającą dla naszych mieszkańców kolejne zwolnienia z opłat za korzystanie ze Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.

W myśl tej uchwały od 1 lipca 2018 roku wprowadzone zostają w strefie I (teren gminy), bezpłatne przejazdy dla zamieszkałych na terenie gminy osób, które w podróżach aglomeracyjnych łączą przejazd Swarzędzką Komunikacją Autobusową z publicznym transportem kolejowym (dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z przejazdów bezpłatnych to jedynie „ważny w dniu przejazdu środkami Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej bilet przewoźników kolejowych, który pozwala wsiadać i/lub wysiadać na stacjach i przystankach kolejowych położonych na terenie gminy Swarzędz" wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.

Zmiana stanowi kolejną zachętę dla mieszkańców gminy Swarzędz do rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego. Rozwiązanie to - wraz z realizowanymi projektami budowy węzłów przesiadkowych w Kobylnicy, Swarzędzu a wkrótce także w Paczkowie, zakupem nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów, zwiększeniem liczby połączeń autobusowych oraz rozwojem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - stanowi istotny element działań gminy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, w związku z faktycznym obniżeniem wieku emerytalnego dla niektórych grup pasażerów poniżej 65 roku życia, uchwała wprowadza darmowe przejazdy środami komunikacji publicznej organizowanej przez Gminę, dla zamieszkałych na terenie gminy Swarzędz osób w wieku powyżej 60 roku życia, które nabyły uprawnienia emerytalne. Dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z przejazdów bezpłatnych to w tym przypadku legitymacja emeryta - rencisty, z której wynika prawo do świadczenia emerytalnego wraz  z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania

- Przypomnijmy, że pasażerowie komunikacji kolejowej to kolejna grupa naszych mieszkańców, która w bieżącej kadencji samorządu uzyska prawo do bezpłatnych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową - mówi Mariusz Szrajbrowski, kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu UMiG w Swarzędzu. - Od 1.01.2017 roku bezpłatne korzystanie z usług Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej przysługuje zamieszkałym na terenie naszej gminy uczniom do 24 roku życia oraz studentom. Rok dłużej, bo od 1.01.2016 r., z takiego uprawnienia korzystają dzieci oraz opiekunowie z rodzin wielodzietnych oraz osoby w wieku 65+.

Wraz z nowymi ulgami 1 lipca 2018 r. uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa nr 494. Będzie kursowała we wszystkie dni tygodnia. Jej trasa: Garby Małe Pętla - ul. Tulecka w Garbach - ul. Kórnicka w Zalasewie i Swarzędzu - ul. Graniczna - Rondo Raczyńskiego - ul. Tysiąclecia - ul. Średzka - ul. Kościuszki (przystanek przy Dworcu bez wjazdu na węzeł) - Rynek (pl. Niezłomnych) - ul. Wrzesińska - ul. Cieszkowskiego - ul. Kwaśniewskiego (os. Kościuszkowców) - ul. Cieszkowskiego - ul. Swarzędzka w Gruszczynie - ul. Dworcowa - Węzeł Kobylnica STACJA PKP. Rozkład jazdy na tej linii zostanie (w miarę możliwości) dopasowany do rozkładu jazdy pociągów odjeżdżających z dworców PKP w Swarzędzu i Kobylnicy.

Również od 1 lipca linie 412, 484, 486, 490, 491 i 498 będą dojeżdżały do dworca PKP w Swarzędzu.

/ms, mw/

Linia 412 nie zostanie skrócona!

Po ponownej analizie nowego układu linii komunikacyjnych, który zostanie wprowadzony od 1 lipca br., a także w wyniku przeprowadzonych rozmów z Mieszkańcami, informujemy, że decyzją burmistrza Mariana Szkudlarka, zmiana w przebiegu linii 412 będzie polegała na jej przedłużeniu do swarzędzkiego dworca kolejowego.

Ze względu na cel, jakim jest skierowanie jak największego ruchu pasażerskiego na linie kolejowe, stopień wykorzystania połączeń autobusowych między Swarzędzem a Kobylnicą będzie systematycznie monitorowany.

/ms/