Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV i pneumokokom

27.04.18

Szanowni Rodzice! W ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego" będą wykonane szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci z roczników 2010-2016, które ukończyły 24. miesiące życia na dzień szczepienia i są zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego. Warunkiem udziału dziecka w Programie jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Wykonawcą Programów jest podmiot leczniczy EDICTUM, ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

Placówką medyczną biorącą udział w realizacji „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego" w 2018 roku w Gminie Swarzędz jest:

Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „DIAGTER" Sp. z o.o, ul. Piaski 8 w Swarzędzu, tel. 61 817 25 33.

10.05.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 na os. Czwartaków 1 w Swarzędzu w godz. 18:45 - 19:15 zostanie przeprowadzone spotkania edukacyjne dotyczące profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych Programem.

* * *

W ramach realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV" będą przeprowadzone szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt z rocznika 2004 oraz uzupełniająco z rocznika 2003 (dotyczy dziewcząt, które nie skorzystały ze szczepień w ramach Programu realizowanego przez Powiat Poznański w 2017 r. i nie były wcześniej zaszczepione żadną dawką szczepionki przeciwko HPV), zameldowanych na terenie Gminy Swarzędz.

Szczegółowy harmonogram szczepień można pobrać tutaj.

10.05.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 na os. Czwartaków 1 w Swarzędzu w godz.17:45-18:30 zostanie przeprowadzone spotkania edukacyjne dotyczące zakażeń wirusem HPV adresowane do rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych Programem.

O udziale w Programach decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szczepieniach jest bezpłatny. Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

Wszystkich zainteresowanych szczepieniami zapraszamy na stronę internetową: www.edictum.pl zakładka: Programy lub do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 847 04 54 oraz osobiście w siedzibie realizatora programu, przychodni EDICTUM Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

/edu/