Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zebrania wiejskie i ważne sprawy sołectw

20.04.18

Między 28 lutego a 17 kwietnia część sołectw naszej gminy zorganizowała zebrania wiejskie. Zwołano je w związku ze zmianami funduszu sołeckiego na rok 2018 oraz zgłaszanych przez Mieszkańców chęci spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz, Marianem Szkudlarkiem i omówienia z nim zakończonych, realizowanych oraz planowanych zadań inwestycyjnych.

W trakcie spotkań, które odbyły się w: Jasinie, Gruszczynie, Rabowicach, Łowęcinie, Sarbinowie i Paczkowie przedstawiono wykonanie planów inwestycyjnych za ubiegły rok oraz zaprezentowano Plan rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2017-2021. Wyjaśnione zostały także nurtujące Mieszkańców sprawy i problemy.

Najważniejszym wydarzeniem zebrania w Jasinie było otwarcie nowej świetlicy wiejskiej, o którym już pisaliśmy. Mieszkańców Gruszczyna, poza sprawami pobliskiego lotniska, interesowały plany budowy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji i przebudowy dróg. Burmistrz przedstawił informację o przyjętym dzień wcześniej przez Radę Miejską w Swarzędzu programie wymiany pieców, który wpisuje się w działania Gminy z zakresu ochrony środowiska. Zebranie w Rabowicach dotyczyło przed wszystkim planów inwestycyjnych oraz odwodnienia jednego z nowych osiedli mieszkaniowych. W Łowęcinie, poza stanem dróg, szczegółowo omówione zostały plany budowy kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy Sarbinowa interesowali się planami Powiatu Poznańskiego dotyczącymi budowy chodnika w ul. Długiej, przebudowy ul. Chmielnej, a także zapoznali się z projektem budowy węzła przesiadkowego w Paczkowie i coraz bardziej realnym planem budowy tunelu pod torami kolejowymi.

Temat węzła przesiadkowego, a także koncepcja tunelu pod torami kolejowymi były szeroko omówione na zebraniu w Paczkowie. Burmistrz Marian Szkudlarek przedstawił najbliższe, gotowe do realizacji projekty budowy kolejnych dróg w tym sołectwie, kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz chodnika w ul. Średzkiej. W trakcie tego, najdłużej trwającego zebrania, swoje sprawozdanie przedstawił mieszkaniec Paczkowa, radny i przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Swarzędzu, Ryszard Dyzma, wskazując na wiele rozpoczętych z jego inicjatywy, zadań inwestycyjnych, w tym również projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

/MS/

fot. T.Rybarczyk