Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Tomik „Strofy swarzędzkie" - OŚWIADCZENIE

20.04.18

■ Z prośbą o pomoc w wydaniu tomiku poezji zwróciła się do UMiG w Swarzędzu autorka, p. Halina Dziszyńska-Błachnio.

■ Samorząd Swarzędza od lat wspiera lokalnych twórców, pomagając w wydawaniu twórczości literackiej, na przykład: p. Wandy Wasik, p. Heleny Trzebuchowskiej, p. Antoniego Kobzy, p. Zdzisława Zielińskiego czy, ostatnio, w bieżącym, roku p. Marka Stanisławskiego - autora książki „Ocalić zapomniane słowa czyli gwara swarzędzkich stolarzy".

■ Udzielając twórcom pomocy, władze Swarzędza w żaden sposób nie ingerują, ani - rzecz jasna - nie cenzurują ich dzieł.

■ Tomik „Strofy swarzędzkie" autorstwa p. Haliny Dziszyńskiej-Błachnio wydrukowany został w 2018 r. (w ramach serii wydawniczej LIBRA) przez Związek Literatów Polskich w nakładzie 300 egzemplarzy. Dofinansowanie z budżetu Swarzędza wyniosło 8.000 zł.

■ „Poezja Haliny Dziszyńskiej-Błachnio to pochwała Swarzędza jako małej Ojczyzny. Ukazuje ona związki emocjonalne miasta i jego najbliższego otoczenia z krajobrazem, przywołuje mieszkańców i ich pracę, a wśród nich ...czyniących dobro w przestrzeni (...) domu... stolarzy" - czytamy w posłowiu do tomiku, napisanym przez prof. dr hab. Krzysztofa Kasprzaka.

Jeden z wierszy poświęcony jest pamięci Henryka Błachnio, zmarłego swarzędzkiego artysty -fotografika, śp. Męża p. Haliny Dziszyńskiej-Błachnio, którego zdjęciami ilustrowany jest tomik „Strofy swarzędzkie".

Uchwałą Rady Miejskiej zmodernizowana aleja (spacerowa ścieżka pieszo-rowerowa) nad Jeziorem Swarzędzkim nazwana została imieniem p. Henryka Błachnio. Zamiarem p. Haliny Dziszyńskiej-Błachnio było, aby tomik jej poezji uświetnił symboliczne otwarcie alei, planowane na wiosnę tego roku.

■ Burmistrz Swarzędza ubolewa, iż wśród wierszy wydanych w tomiku „Strofy swarzędzkie" p. Haliny Dziszyńskiej-Błachnio znalazły się również takie, które stawiają go, a także inne osoby, w kłopotliwej, niezręcznej sytuacji.

■ Autorka wierszy, p. Halina Dziszyńska-Błachnio 17 kwietnia 2018 r. przekazała do UMiG w Swarzędzu pisemną informację, iż „w związku z nagonką medialną i hejtem w sieci" rezygnuje z otrzymanego dofinansowania w wys. 8.000 zł. Poetka pisze, m.in.: "Nie sądziłam, że moja poezja stanie się udziałem rozgrywek politycznych i elementem kampanii wyborczej. Pragnę przeprosić pana burmistrza i władze miasta za nieprzewidziane konsekwencje związane z cyniczną interpretacją tylko jednego wiersza, którego treść „poraziła" przeciwników obecnej władzy."

■ Tomik „Strofy swarzędzkie" nie jest przez UMiG w Swarzędzu dystrybuowany.

Maciej Woliński

rzecznik prasowy UMiG w Swarzędzu