Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Uwaga - roboty na ul. Szkolnej w Kobylnicy

03.04.18

Rozpoczęły się roboty budowlane na ul. Szkolnej w Kobylnicy na odcinku od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej. Po ich zakończeniu ten fragment ul. Szkolnej będzie miał jezdnię asfaltową o szer. 6 m oraz obustronne chodniki o szer. 2,2 m ze zjazdami do posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie przedszkola w wybudowany zostanie próg spowalniający ruch. Na początek wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno- kanalizacyjne do posesji, kanał technologiczny oraz oświetlenie drogowe. Wykonawcą jest spółka Budownictwo Drogowe Krug.  Koszt przebudowy ul. Szkolnej to 988.345 zł.

Prace mają się zakończyć po trzech miesiącach. W pierwszej kolejności będą polegały na rozbiórkach istniejących nawierzchni z betonowych płyt drogowych oraz budowie kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych i sanitarnych. Utrudnienia w ruchu będą polegały na jednostronnym zwężeniu jezdni ul. Szkolnej najpierw od strony południowo-wschodniej, a później od przeciwległej strony.

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Przedszkola „Koszałek Opałek" z placem budowy prosimy rodziców o parkowanie pojazdami na drodze serwisowej wzdłuż ul. Poznańskiej. Pozwoli to uniknąć problemów z parkowaniem pojazdów podczas przywożenia i odbierania dzieci z przedszkola.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz obowiązujące oznakowanie terenu robót.

/umig/