Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Co mi potrzebne, aby dobrze wybrać zawód?...

27.03.18

Od końca 2017 r. realizowany jest gminny projekt „Mój zawód - moja przyszłość" organizowany we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Powiatem Poznańskim. Jego celem jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności. Projektem zostali objęci zarówno uczniowie swarzędzkich szkół podstawowych, jak i ich rodzice, nauczyciele oraz szkolni pedagodzy.

W marcu 2018 r., w ramach realizacji projektu „Mój zawód - moja przyszłość", studenci doradztwa zawodowego i personalnego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod merytoryczną opieką dr hab. Małgorzaty Rosalskiej, dr Magdaleny Barańskiej oraz dr Anny Wawrzonek, przeprowadzili lekcje w szkołach podstawowych z terenu Gminy Swarzędz. Zajęciami objęci byli uczniowie klas II gimnazjalnych oraz VII szkół podstawowych. Temat przewodni prowadzonych lekcji brzmiał: „Co mi jest potrzebne, aby dobrze wybrać zawód?".

Z kolei w kwietniu br. udział w projekcie wezmą również uczniowie III klas gimnazjalnych z terenu naszej Gminy. Zostaną dla nich przeprowadzone przez specjalistów UAM wykłady z zakresu doradztwa zawodowego.

Jednocześnie przypominamy, iż trwa rekrutacja wśród uczniów klas II gimnazjalnych oraz VII szkół podstawowych do profilu zawodowego realizowanego w ramach projektu „Mój zawód - moja przyszłość". Zakwalifikowani kandydaci jeszcze w roku szkolnym 2017/2018 wezmą udział w wybranych przez siebie warsztatach zawodowych i przedmiotowych. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Swarzędzu oraz w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu. W przyszłym roku szkolnym dla zakwalifikowanych uczestników projektu przewidziane są również wyjazdy studyjne do zakładów pracy i na uczelnię wyższą oraz spotkania z doradcą zawodowym.

Szczegółowe informacje dostępne są u szkolnych opiekunów projektu oraz na www.swarzedz.pl w zakładce Edukacja.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

/aw/