Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ukazało się w 2017 roku z Ziemią Wierzenicką i z Augustem Cieszkowskim w tle

12.03.18

Spośród ubiegłorocznych publikacji, na które natrafiliśmy większość związana jest z Ziemią Wierzenicką, choć nie brakuje tych z postacią Augusta Cieszkowskiego.

W całości osobie najwybitniejszego mieszkańca naszej ziemi poświęcona jest książka pod redakcją Wiesławy Sajdek August Cieszkowski (1814 - 1894) - filozof wielu języków. W publikacji interesującym novum jest tekst Pawła Sajdka zatytułowany: August Cieszkowski o Indiach - uwagi na marginesie Ojcze nasz.

Pierwszy numer kwartalnika „Kronika Miasta Poznania" został zatytułowany PTPN 1857-2017 (redaktor prowadzący Przemysław Matusik). Powstał na 160-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rozpoczynający publikację pierwszy rozdział: W XIX wieku. Źródła i komentarze otwiera portret pierwszego, a w sumie trzykrotnego prezesa PTPN, czyli Augusta Cieszkowskiego. Dalej jego postać i Wierzenica pojawiają się szereg razy. W artykule prof. Andrzeja Gulczyńskiego - obecnego prezesa: PTPN 2017 Potencjał interdyscyplinarności są informacje o obchodach Roku Cieszkowskiego.

Słowa i nuty utworów wykonywanych przez Swarzędzką Orkiestrę Flażoletową z inicjatywy Wojciecha Wietrzyńskiego, jej założyciela i dyrygenta, zostały wzbogacone o informacje o Ziemi Swarzędzkiej, w tym o Wierzenicy i Wierzonce. Całość znalazła się w przeznaczonej dla miłośników flażoletu w całej Polsce książce Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa Wybrany repertuar z lat 1996 - 2016 oraz najciekawsze miejsca Ziemi Swarzędzkiej. Jej autorami są Ewa J. Buczyńska, Włodzimierz Buczyński, Wojciech Wietrzyński.

Maruszka i Babica to dwa miejsca na Ziemi Wierzenickiej przedstawione przez pryzmat legend w adresowanej głównie do dzieci książeczce Legendy Puszczy Zielonki. Jest ona efektem pracy szeregu autorów, koordynowanej przez Zespół ds. turystyki Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka".

Wierzenicki kościół, Augusta Cieszkowskiego, Wierzonkę (obszerniej) oraz Maruszkę, Karłowice i Mielno znajdziemy na stronach wydawnictwa Powiat Poznański Rodzinnie. Jego autorzy to: Anna Jaworska, Artur Krzysztofiak, Andrzej Ogórkiewicz, Hubert Wejman. Jakiś bardzo złośliwy chochlik odebrał Augustowi Cieszkowskiemu 20 lat życia każąc odejść ze świata żywych w 1874 roku.

W niewielkim albumie Nadleśnictwo Babki na zdjęciach Zbigniewa Jasielskiego jest cmentarz rodziny von Treskow w Wierzonce, Aleja Filozofów, znajdująca się na niej kapliczka MB ze szczygłem, widziany z Alei Filozofów dworek Augusta Cieszkowskiego oraz spotkanie leśników z Eleni w wierzenickim kościele.

Wierzenica jako miejsce rodzinnych spotkań i sentymentalnych odwiedzin pojawia się w książce prof. Józefa Banaszaka Mój Poznań. Dziennik 1975-1988.

Związki rodzinne z Wierzonką i Wierzenicą znajdują się też w książce kobylnickiej pisarki Wandy Anny Wasik W odcieniach błękitu.

J. Banaszak do trzeciego tomu swoich dzienników (wydanego na początku roku) u jego schyłku dodał czwarty, zatytułowany Dni zwykłe dni niezwykłe. Dzienniki 2013 - 2017. Wierzenica to w nim głównie miejsce wręczania kolejnych Statuetek Augusta Cieszkowskiego i odwiedzin domów, w których mieszkał. Pojawiają się też dwór, kościół i „Wierzeniczenia". Wierzenicką świątynię i okładkę numeru na 15-lecie znajdujemy wśród ilustracji. Wspomina o obchodach 200. rocznicy urodzin Augusta.

Nadleśnictwo Łopuchówko wydało dwie ciekawe i cenne publikacje. Pracę zbiorową pod redakcją Tomasza Sobalaka i Barosza Perza Nadleśnictwo Łopuchówko. Rys historyczny (wydanie II uzupełnione i poprawione), w której znajduje się informacja o istniejącym krótko po II wojnie Nadleśnictwie Wierzonka oraz leśnictwach: Dębogóra, Wierzonka, Mechowo. Druga to album Przyroda okolic Poznania Nadleśnictwo Łapuchówko. To zbiorowe dzieło ukazuje piękno przyrody i nieliczne, starannie wybrane, walory kulturowe, wśród nich jest figura MB Leśnej w uroczysku Maruszka. Obie wpisują się w obchody (przypadały w 2017 roku) 70 rocznicy powstania Nadleśnictwa Łopuchówko i 200-lecia funkcjonowania administracji leśnej w dzisiejszych jego granicach.

Poetyckie wizje Wierzenicy zawarte są w wierszach Krasiński, Wierzenica - żywy do umarłej, Brama (ten ostatni ich autor - Jerzy Grupiński zadedykował nam). Ukazały się one w zbiorze wierszy Album poznański. Przechadzki poetyckie po mieście i bliskich sercu okolicach. Wśród ilustracji jest archiwalne zdjęcie wierzenickiego kościoła.

Wspólnota dziejów parafii wierzenickiej i kicińskiej została przypomniana w artykule Włodzimierza Buczyńskiego Kicin na puszczańskim szlaku kościołów zamieszczonym w piśmie kicińskiej parafii „Nasz Patron" nr 89.

Postać ks. Jana Pieczonki, wierzenickiego proboszcza w latach 1984 - 1994 i sama wieś pojawiają się w książce  Przed 50. laty. Wyrwani z seminariów Alumni-Żołnierze Brzeg n. Odrą 1967-1969.

Ewa Strycka opracowała obszerną książkę In memoriam ... Pamięci profesorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pochowanych na miejscowym cmentarzu parafii św. Jana Marii Vianneya. Jest wśród nich postać Józefa Rivoli, który wykładał leśnictwo w założonej przez Augusta Cieszkowskiego Wyższej Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie.

W roczniku „Kronika Powiatu Poznańskiego" nr 8 - 2017 w: Zdarzyło się Kronika wydarzeń w powiecie poznańskim 1 lipca 2016 - 30 czerwca 2017 odnotowano współpracę parafii Wierzenica i zespołu redakcyjnego „Wierzeniczeń" w postawieniu przez Nadleśnictwo Babki kapliczki w Alei Filozofów oraz otrzymanie „Wawrzyna Pracy Organicznej" przez nasze osoby i wydanie Legend Puszczy Zielonki.

Na łamach „Wieści Akademickich" czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostało opublikowanych kilka artykułów związanych z Augustem Cieszkowskim. Joanny Pietrowicz: Z korespondencji Augusta Cieszkowskiego. List do Stanisława Egberta Koźmiana ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (nr 1-2). Moniki Nagowskiej: Tajemnica pewnego portretu czyli pochwała korespondencji (nr 3-4), Pierwszy spacerek z Augustem - spotkanie pod jońskimi kolumnami (nr 7-8), Drugi spacerek z Augustem - szlakiem antycznych opowieści (nr 9-10), Trzeci spacerek z Augustem - malowaną ścieżką przez epoki (nr 11-12). Andrzeja Dubasa: Czy nie nadszedł już czas na ponowne wprowadzenie patrona Augusta Cieszkowskiego do nazwy naszego uniwersytetu (nr 3-4), „Szczegółowcy" w Starej Suchej na Podlasiu, chochlik znowu dał znać o sobie, powinno być Nowej Suchej (nr 7-8). Złożony z dwóch części; Opowieść Stanisława Gładysiaka i Odpowiedź Ewy J. i Włodzimierza Buczyńskich artykuł Czy August Cieszkowski pływał do kościoła w Kopciach na Podlasiu ... gondolą? (nr 5-6). Ewy J. i Włodzimierz Buczyńskich Kolejna Statuetka Augusta Cieszkowskiego (nr 9-10).

Czasopismo Artystyczne „Nestor" ukazujące się w Krasnymstawie nr 2 (40) zamieściło niepodpisany artykuł Z Augustem Cieszkowskim na koniec Polski informujący o publikacjach związanych z Augustem i Ziemią Wierzenicką w 2016 roku na łamach „Prosto z Ratusza" oraz naszego autorstwa August Cieszkowski i „Nestor".

Na łamach Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno" ukazującego się w gminie Siennica Różana, Monika Nagowska kontynuowała w numerze 1(44) Spacerek z Augustem, cz. 4 tym razem zapoznając czytelników z kościołem w Surhowie.

Periodyki: „Wieści Akademickie", „Nestor" oraz „Ziarno" są dostępne w Internecie.

Tradycyjnie przypominamy, że mogliśmy nie natrafić na wszystkie ubiegłoroczne publikacje związane z Augustem Cieszkowskim i Ziemią Wierzenicką. Zdarza się też, że datowane na dany rok ukazują się w następnym, już po naszych artykułach. Nie przedstawiamy artykułów opublikowanych na łamach dość powszechnie dostępnych periodyków ukazujących się w gminie Swarzędz oraz w wersji elektronicznej na stronie www.swarzedz.pl, jak też codziennych gazetach regionalnych i ogólnopolskich.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy