Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

28.02.18

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłaca jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W miesiącach styczeń - luty 2018 roku wypłacono 59 takich świadczeń.

Beata Pacholczak

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu (Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego)