Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Harmonogram odbioru odpadów problemowych przez Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

06.02.18

Wzorem lat poprzednich, odpady problemowe z naszych domów można oddać do Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wg podanego harmonogramu. Pamiętajmy jednak o poniższych zasadach.

Mobilny PSZOK przyjmuje:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte baterie i akumulatory przenośne

- przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych

- odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakownia po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych

Mobilny MPSZOK nie przyjmuje:

-materiałów zawierających azbest

-odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej (odpady w beczkach, workach, skrzynkach)

- odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)

- odpadów, których odebranie może naruszyć przepisy

- odpady w opakowaniach cieknących

- jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, inne odczynniki)

-odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon, odpadów zielonych

Poniżej przedstawiamy Państwu tegoroczny harmonogram odbioru odpadów problemowych przez Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

HARMONOGRAM MPSZOK.

/mw/