Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Budżet Swarzędza na 2018 r. w rekordowej wysokości

20.12.17

19 grudnia w auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbyła się ostatnia w 2017 roku sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu

Miasta i Gminy Swarzędz na 2018 rok. Dokument ten zakłada, iż przyszłoroczne dochody budżetu wyniosą 245.520.716,47 zł, natomiast wydatki oszacowano na kwotę 256.107.056,47 zł, z czego na wydatki majątkowe przypada 52.820.349,02 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 10.586.340 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rada Miejska 19 głosami „za" przy jednym głosie wstrzymującym się głosowała za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie. Burmistrz Marian Szkudlarek, przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura oraz radni wypowiadający się na temat uchwały budżetowej podkreślali, że dokument ten - rekordowy pod względem skali dochodów i wydatków - jest przede wszystkim prorozwojowy i prospołeczny.

Oto WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2018 r.

Na zakończenie obrad harcerze z Kobylnicy przekazali "Betlejemskie światełko pokoju", a z programem artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Zebrani podzielili się opłatkiem, składano sobie życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku 2018.

/mw/

fot. T.Rybarczyk