Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Deptak gotowy, będzie III etap

18.12.17

Niedawno dobiegły końca roboty budowlane związane z modernizacją ciągu komunikacyjnego (wraz siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną ) na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu - etap II. Pierwotnie planowany zakres robót już w ich trakcie poszerzony został o modernizację ok. 200-metrowej drogi dojazdowej od ul. Kwaśniewskiego do przedszkola "Miś Uszatek". Zadecydowały o tym względy bezpieczeństwa, gdyż wczesniej nie było tam chodnika.

W ramach tej inwestycji zostały również wprowadzone zmiany w stałej organizacji ruchu na osiedlach. Zmiany te mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów oraz usprawnienie przemieszczenia się w tym rejonie.

18 grudnia teren zakończonej budowy wizytował burmistrz Marian Szkudlarek wraz z wiceburmistrzem Grzgorzem Taterką oraz kierownikiem Wydziału Inwestycji UMiG Bartłomiejem Majchrzakiem. Rozmawiano m.in. o przygotowaniach do kontynuacji inwestycji w ramach tzw. III etapu. Obejmie on przebudowę układu komunikacyjnego na terenie os. Kościuszkowców od przedszkola "Zielona Półnutka" aż do skarpy nad jeziorem. Realizacja tej inwestycji planowana jest na przyszły rok. Zbudowane zostaną zatoki parkingowe, poszerzone ulice, nowa nawierzchnia, oświetlenie, mała architektura (ławki, kosze, stojaki na rowery, słupki ograniczające wjazd pojazdów etc). W ramach inwestorstwa zastępczego na koszt spółki Aquanet Gmina Swarzędz wybuduje nową sieć wodno-kanalizacyjną. Podczas robót budowlanych należy liczyć się z usunięciewm częsci drzew starych lub kolidujących z inwestycją. W ich miejsce posadzona zostanie nowa zieleń.

Trwają również prace projektowe mające na celu usprawnienie komunikacji i - przede wszystkim - poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Chodzi zwłaszcza od drogi dojazdowe od ul. Grudzinskiego i Kwaśniewskiego prowadzące w głąb osiedli.

/mw/

fot. T. Rybarczyk