Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wybieramy najpopularniejszego sportowca

14.12.17

Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w trzciej edycji „Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca miasta i gminy Swarzędz w 2017 roku".

W tym roku mogą Państwo zgłaszać kandydatów w następujących kategoriach:

1. Najpopularniejszy sportowiec - kategoria do 16 roku życia

2. Najpopularniejszy sportowiec - kategoria powyżej 16 roku życia

3. Najpopularniejsza drużyna sportowa

(wybrane przez kapitułę konkursu spośród zgłoszonych przez Państwa kandydatur)

4. Trener Roku - wyróżnienie

5. Działacz Roku - wyróżnienie

(wybrane przez kapitułę konkursu i głosowane przez Państwa)

6. Sportowiec jubileuszu 380-lecia Miasta Swarzędz

Przebieg plebiscytu:

1. Do 12 stycznia 2018 kandydatów zgłaszać mogą zarówno szkoły podstawowe i gimnazja z terenu miasta i Gminy Swarzędz, jak i mieszkańcy gminy, kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje. Na adres organizatora: plebiscyt@swarzedz.pl

2. Dane kandydata powinny posiadać krótki opis osiągnięć sportowca, notkę biograficzną oraz zdjęcie.

3. Do 19 stycznia 2018 roku Kapituła - biorąc po uwagę osiągnięcia sportowe kandydatów w 2017 roku - wybierze w każdej kategorii 10 sportowców spośród kandydatur zgłoszonych przez mieszkańców, kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje oraz placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Swarzędz, na których będzie można głosować.

4. Głosowanie odbędzie się między 26.01.2018 - 16.02.2018.

5. Gala Mistrzów Sportu odbędzie się 2 marca 2018 roku w Swarzędzkiej Sali Koncertowej. Dokładny termin zostanie podany do wiadomości nominowanych sportowców i za pomocą środków przekazu patronów medialnych.

6. Dla wszystkich sportowców nominowanych do czołowej dziesiątki w swojej kategorii, organizator przewiduje okolicznościowe statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów plebiscytu. Wartość nagród rzeczowych uzależniona jest od miejsca w czołowej dziesiątce.

Przebieg głosowania:

1. Głosowanie odbywa się za pomocą oficjalnej strony internetowej UMiG Swarzędz. Odbywać się będzie w terminie 26.01.2018 - 16.02.2018.

2. Po zakończeniu głosowania Kapituła Plebiscytu dokona przeliczenia oddanych głosów, które zostaną udokumentowane protokołem.

3. Wyniki cząstkowe nie będą podawane w czasie trwania plebiscytu.

4. Głosować mogą mieszkańcy Swarzędza, którzy do 16.02.2018 roku ukończą 16 rok życia.

5. Każdy głosujący może oddać po jednym głosie w każdej kategorii. Nie trzeba oddawać głosów we wszystkich kategoriach.