Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Gruszczyn, Paczkowo, Kobylnica, Zalasewo, Janikowo - modernizacja ulic

15.11.17

Rozpoczyna się procedura przetargowa dotycząca modernizacji ulic:

Katarzyńskiej (ok. 210-metrowy odcinek od ul. Swarzedzkiej do ul. Mechowskiej) i Mechowskiej (ok. 700-metrowy odcinek od Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) w Gruszczynie. Ulice te, po wybudowaniu kanalizacji deszczowej, otrzymają 6-metrową asfaltową jezdnię, chodniki i wjazdy do posesji z kostki brukowej oraz asfaltową ścieżkę rowerową. Dodatkowo wybudowane zostanie oświetlenie drogowe oraz kanał technologiczny umożliwiający układanie np. światłwodów. Prace mają zacząć się wiosną 2018 r.

Sokolnickiej w Paczkowie (ok. 400-metrowy odcinek od ul. Dworskiej do drogi serwisowej przy ul. Poznańskiej). W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 5 metrów, chodnik o szerokości 2 metrów, zjazdy do posesji, a w rejonuie boiska "Orlik" - miejsca parkingowe na 22 samochody osobowe. Wszystkie nawierzchnie będą wykonane z kostki brukowej. Najpierw, oczywiście, zbudowane zostaną: kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno-kanalizacyjnej do posesji oraz oświetlenie drogowe. Początek prac zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

Szkolnej (170-metrowy odcinek od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego) w Kobylnicy. Ul. Szkolna będzie miała jezdnię asfaltową o szer 6 m oraz obustronne chodniki o szer. 2,2 m ze zjadami do posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie przedszkola w wybudowany zostanie próg spowalniający ruch. Na początek wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno-kanalizacyjne do posesji, kanał technologiczny oraz oświetlenie drogowe.

► W przygotowaniu jest również procedura przetargowa dotycząca przebudowy ul. Transportowej w Zalasewie (prawie kilometrowy odcinek od ul. Kórnickiej aż do ul. Józefa Rivoliego). Na początek zbudowana zostanie cała infrastruktura podziemna - kanalizacja deszczowa, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej elektro-energetycznej i telekomunikacyjnej, kanał technologiczny oraz oświetlenie ledowe. Jezdnia będzie miał szerokość 7 m , zbudowane zostaną obustronne chodniki o szer 2,2 m oraz asfaltowa śeżka rowerowa o szer 2 m, zatoki autobusowe oraz rondo na skrzyżowaniu z ul. Planetarną. Docelowo, w kolejnym etapie prac, ul. Transportowa przebudowana zostanie o kolejne 800 aż do granicy administracyjnej Poznania. Ponadto przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Kórnicką, gdzie również powstanie rondo. Tego ronda nie można zbudować teraz, gdyż wiązałoby się to z koniecznością zwrotu części dofinansowania do przebudowy ul Kórnickiej i Tuleckiej, uzyskanego w poprzednich latach.

► Trwa również weryfikacja ofert złożonych w przetargu na przebudowę ulic Swarzędzkiej i Asfaltowej (na odcinku od ul. Cichej do Podgórnej) wraz z remontem ulicy Ogrodniczej w Janikowie. Jezdnia zostanie tam poszerzona do 6 m, wybudowane zostaną kanalizacja deszczowa, jednostronny chodnik oraz oświetlenie. Inwestycja gotowa ma być w drugim kwartale 2018 r.

/mw/