Strona 380-lecia Swarzędza

Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN

Zapraszamy do składania projektów do Programu Rewitalizacji

25.10.17

Informujemy, że 24 października 2017 r. Gmina Swarzędz przystąpiła do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027".

Zapraszamy wszystkich chętnych w tym podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, parafie, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe do włączenia się w proces tworzenia Programu Rewitalizacji poprzez złożenie propozycji projektów zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji (bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2017/392_2017.pdf) Projekty te powinny przyczyniać się m.in. do rozwiązywania problemów lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim pobudzania jej aktywności społeczno-zawodowej, integracji i zaangażowania obywatelskiego, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju lokalnej gospodarki, poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym do podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy Swarzędz.

Wypełnioną fiszkę projektową należy:

lub

  • przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz z dopiskiem „Rewitalizacja" (liczy się data wpływu do Urzędu, nie data nadania)

bądź

  • dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

Termin zbierania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji upływa dnia 8.11.2017 r.

Zapraszamy na warsztaty

Jednocześnie aby ułatwić zadanie przygotowania fiszek projektowych do ww. Programu, zapraszamy do udziału w warsztatach, które poprowadzą eksperci zajmujący się problematyką rewitalizacji. Odbędą się one w:

  • Świetlicy Wiejskiej w Wierzonce, ul. Gminna 6a, dn. 30.10.2017 r., o godz. 17.00
  • Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wejście od ul. Jesionowej), dn. 6.11.2017 r., o godz. 17.00.

Na warsztaty można zapisać się telefonicznie po nr tel. 61 65 10 915 lub przesyłając e-mail na adres: fundusze@swarzedz.pl.

Zaproszenie na warsztaty TUTAJ

Fiszka projektowa TUTAJ

Więcej informacji o Gminnym Programie Rewitalizacji oraz obszarze rewitalizacji TUTAJ

/mm/