Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zapraszamy do składania projektów do Programu Rewitalizacji

25.10.17

Informujemy, że 24 października 2017 r. Gmina Swarzędz przystąpiła do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027".

Zapraszamy wszystkich chętnych w tym podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, parafie, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe do włączenia się w proces tworzenia Programu Rewitalizacji poprzez złożenie propozycji projektów zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji (bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2017/392_2017.pdf) Projekty te powinny przyczyniać się m.in. do rozwiązywania problemów lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim pobudzania jej aktywności społeczno-zawodowej, integracji i zaangażowania obywatelskiego, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju lokalnej gospodarki, poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym do podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy Swarzędz.

Wypełnioną fiszkę projektową należy:

lub

  • przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz z dopiskiem „Rewitalizacja" (liczy się data wpływu do Urzędu, nie data nadania)

bądź

  • dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

Termin zbierania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji upływa dnia 8.11.2017 r.

Zapraszamy na warsztaty

Jednocześnie aby ułatwić zadanie przygotowania fiszek projektowych do ww. Programu, zapraszamy do udziału w warsztatach, które poprowadzą eksperci zajmujący się problematyką rewitalizacji. Odbędą się one w:

  • Świetlicy Wiejskiej w Wierzonce, ul. Gminna 6a, dn. 30.10.2017 r., o godz. 17.00
  • Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wejście od ul. Jesionowej), dn. 6.11.2017 r., o godz. 17.00.

Na warsztaty można zapisać się telefonicznie po nr tel. 61 65 10 915 lub przesyłając e-mail na adres: fundusze@swarzedz.pl.

Zaproszenie na warsztaty TUTAJ

Fiszka projektowa TUTAJ

Więcej informacji o Gminnym Programie Rewitalizacji oraz obszarze rewitalizacji TUTAJ

/mm/