Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok

04.10.17

Między 7 sierpnia a 26 września we wszystkich 20 sołectwach naszej gminy odbywały się zebrania wiejskie, których głównym tematem było przyjęcie do realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego na rok 2018. Łącznie wzięło w nich udział prawie 500 osób, które mogły zapoznać się z planami inwestycyjnymi, a także - wykorzystując obecność burmistrza Mariana Szkudlarka - uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Zebrania były również doskonałą okazją do zgłaszania przez mieszkańców wniosków i problemów, które będą rozpatrywane przez kierownictwo Urzędu i w miarę możliwości realizowane.

Uchwałami podjętymi na zebraniach przyjęto do realizacji łącznie 93 zadania z funduszu sołeckiego, które były podstawą do złożenia przez sołtysów wniosków do przyszłorocznego budżetu. Wyodrębniony fundusz sołecki w budżecie gminy na rok 2018 osiągnie rekordową wartość ponad 575 tys. złotych, tj. ponad 110 tys. zł więcej niż w bieżącym roku. Wykaz zadań, jak co roku, będzie załącznikiem do uchwały budżetowej, którą Rada Miejska w Swarzędzu powinna podjąć do 31.01.2018 roku. Oczywiście, przyjęta w naszej Gminie praktyka najprawdopodobniej pozwoli na uchwalenie budżetu jeszcze w bieżącym roku.

Spotkania z burmistrzem były również wykorzystywane przez władze sołectw do złożenia podziękowań za wykonane na terenach wiejskich zadania, zarówno te drobne, jak i poważniejsze i kosztowne. Między innymi, władze sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie, podziękowały, w formie uroczystego przecięcia wstęgi, za długo wyczekiwaną modernizację drogi łączącej Sokolniki z Paczkowem (na zdjęciu).

/MS/