Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Gmina Swarzędz z kompletem umów na realizację inwestycji w ramach Projektu "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV"

02.10.17

2 października 2017 w Urzędzie Miasta w Swarzędzu Zarząd Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka" podpisał drugą umowę dla Gminy Swarzędz w ramach czwartego etapu projektu kanalizacyjnego realizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontrakt numer 6 o wartości ponad 19,5 milionów zł brutto, będzie realizowany łącznie do sierpnia 2019 roku (w tym na prace projektowe przeznacza się maksymalnie około 18 miesięcy).

Zakres kontraktu to zaprojektowanie i wybudowanie prawie 17 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz 5 przepompowni ścieków.

Miejscowości objęte Kontraktem to: Zalasewo, Gortatowo, Paczkowo, Gruszczyn, Jasin, Janikowo, Łowęcin, Kobylnica, Rabowice.

Wykonawcą kontraktu jest Konsorcjum Firm WUPRINŻ SA (Poznań) oraz TERLAN SP z o.o. (Poznań).

Gmina Swarzędz - gospodarz uroczystości - była reprezentowana burmistrza Mariana Szkudlarka oraz Barbarę Czachurę - Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Przedstawiciele Gminy w swoich wypowiedziach podkreślili, że zdobycie dofinansowania i skuteczne wyłonienie wykonawcy robót ogromny sukces zespołu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka". Po zrealizowaniu nie bez znaczenia będzie pozytywny wpływ inwestycji na aspekty ekologiczne w gminie, między innymi na jakość wód w jeziorze Swarzędzkim.

Gmina Swarzędz ma największy - bo prawie 57%-owy udział w Projekcie; łącznie w wyniku kontraktów numer 5 i 6 wykonanych zostanie na terenie gminy ponad 20 kilometrów sieci kanalizacyjnej i podłączonych zostanie do nowo wybudowanej kanalizacji prawie 1800 mieszkańców.

Szczegółowy zakres prac w ramach kontraktu 6:

Nr  zadania

Nazwa/zakres zadania

Całkowita                  długość sieci
[km]

Przewidywana ilość mieszkańców1.3a

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy
Sielskiej, Równej, Radosnej w miejscowości Zalasewo

1,073

70


1.4a

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnackiej, Senatorskiej, Kasztelańskiej, Nad Cybiną, Kapela, Kubusia Puchatka, Książęcej, Darniowej w miejscowości Gortatowo

2,689

214


1.5a

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy
Dożynkowej, Baśniowej w miejscowości Gortatowo

0,872

63


1.7

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Folwarcznej, Nad Kroplą, Parkowej, Zagrodniczej, Budowlanej, Sokolnickiej, Altanowej, Kamykowej, Betonowej w miejscowości Paczkowo

4,275

375


1.8


Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Zimowej, Rolnej, Wiosennej, Lodowej w miejscowości Paczkowo

0,77

88


1.10


Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina, Moniuszki, Kurpińskiego, Wieniawskiego w miejscowości Gruszczyn

1,067

81


1.11

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiązowej, Grabowej, Na Stoku, Ku Dolinie w miejscowości Gruszczyn

1,277

119


1.12

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy  Klonowej, Jutrzenki, Poranek, Szronowej w miejscowości Gruszczyn

0,943

102


1.13

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej, Szafirowej, Krokusowej, Żonkilowej, Malwowej w miejscowości Jasin

1,885

207


1.16

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Małej, Leśnej, Swarzędzkiej, Latawcowej w miejscowości Janikowo

0,506

53


1.17

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy  Szkolnej, Przyjaznej, Swojskiej, Błotnej w miejscowości Łowęcin

0,483

42


1.19

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy  Na Skarpie, Morenowej, Dworcowej, Podgórnej w miejscowości Kobylnica

0,625

39


1.20a

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kawalerów Maltańskich, Bliskiej w miejscowości Rabowice

0,313

14


RAZEM

16,8

1467


 

Olga Godynicka-Kubiak

Dyrektor Biura

ZM Puszcza Zielonka