Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Swarzędz otrzymał 2,3 mln złotych z Unii Europejskiej na stworzenie centrum historii i sztuki

29.09.17

W styczniu 2017 roku Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki". Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. 29 września 2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu roku burmistrz Swarzędza podpisał umowę o dofinansowaniu. Całkowita wartość projektu wynosi 2,7 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to 2,3 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia polega na - odbywającej się już - adaptacji, poprzez przebudowę i działania rewitalizacyjne, dawnego budynku strażnicy (remizy ochotniczej straży pożarnej) przy ul. Bramkowej 6 w Swarzędzu na cele kulturalne - Centrum Historii i Sztuki. Na parterze przewiduje się pomieszczenie z kotłem, magazyn, salę biblioteki regionalnej oraz salę główną ze stałą ekspozycją. Na piętrze przewiduje się sale wystawowe, salę wielofunkcyjną z oddzielnym aneksem kuchennym oraz węzłem sanitarnym, oraz salę interaktywną wraz z obsługującym ją pomieszczeniem serwerowni, dostępnym z korytarza. Wieża stanowić będzie przestrzeń ekspozycyjną. W jej wnętrzu projektuje się drabinę z koszem zamontowaną trwale do konstrukcji, która będzie umożliwiać wejście techniczne na dach części niższej remizy, skąd, także drabinami, projektuje się wejścia techniczne na dach części wyższej remizy oraz na dach wieży. W celu wzbogacenia oferty kulturalnej dla odwiedzających i zwiększenia możliwości percepcyjnych odbiorców, uczynienie oferty atrakcyjniejszą (m.in. przedstawienie historii Ziemi Swarzędzkiej, historii wielokulturowości narodowej i religijnej, czy też historii rzemiosła i przemysłu swarzędzkiego) istotne jest także wyposażenie Centrum w sprzęt i aplikacje systemów interaktywnych (m.in. makieta miasta, interaktywna podłoga, ekran projekcyjny, stanowisko VR, ekspozytor dotykowy informacyjny), sala drewna - leap motion). Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planuje się na IV kwartał 2018 roku.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa 4 - Środowisko, Działanie 4.4 - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania.

* * *

Tego dnia w Urzędzie Marszałkowskim umowy o dofinansowanie własnych projektów na łączną kwotę ponad 50 mln zł podpisali również przedstawiciele Poznania, Tarnowa Podgórnego, Suchego Lasu, Lubonia, Obornik i Puszczykowa.

/mw, tl/

fot. M.Woliński