Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

V edycja „Szukając Talentów" 2017

20.09.17

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do działań twórczych "Szukając Talentów". Cykl działań twórczych w ramach działań edukacji kulturalnej „Szukając Talentów" - V EDYCJA został zaplanowany w kategoriach „dwukierunkowego ruchu kulturowego".

Pierwsza grupę, do której skierowany jest projekt stanowią dzieci, młodzież i dorośli, w tym osoby niepełnosprawne i wykluczone (twórczość samorodna). Drugą grupę stanowią osoby pracujące z powyżej wymienionymi grupami (instruktorzy, nauczyciele, opiekunowie placówek wychowawczych) Projekt zakłada podnoszenie wiedzy i kompetencji kulturalnych osób, na co dzień pracujących z grupami twórców nieprofesjonalnych, integrację przedstawicieli różnych grup społecznych.

Od października kolejne działania:

1) WARSZTATY dla dzieci i młodzieży

Miejsce: Swarzędz, ul. Rynek 21  oraz wybrane szkoły

Czas: od 1 października do końca listopada 2017r.

Zapraszamy grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli do udziału w zajęciach twórczych.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z materiałem jakim jest glina oraz to co można z niej wyczarować. Każdy z uczestników będzie mógł stworzyć swoją własną formę, która stanie się trwałą pamiątką. Prowadzimy również zajęcia na terenie jednostki

2) V Edycja Konkursu „Szukając Talentów" dla dzieci i młodzieży,

który jak co roku będzie odbywała się w Swarzędzu Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, ul. Polna 21, 62-020 Swarzędz.

Konkurs ma charakter czynny. Materiałem, który posłuży do wypowiedzi będzie glina. Termin nadsyłania zgłoszenia do 3 listopada 2017 ( skan zgłoszenia wraz ze zgodą, lista osób -dotyczy grup).

Termin konkursu: wtorek ,7 listopada 2017 r. godz. 17.00

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIOWA do pobrania na stronie: www.artifakt.org.pl (zakładka: KONKURS)

Zapraszamy również do elektronicznej rejestracji pod adresem  http://rejestracja.artifakt.org.pl/

3) Wykład oraz warsztaty dla instruktorów, nauczycieli, osób, które na co dzień stykają się z twórczością osób wykluczonych, pracowników, wolontariuszy i liderów organizacji pozarządowych, OPS, DPS, WTZ;

Pragniemy przybliżyć uczestnikom temat twórczości „samorodnej", jej różnorodne aspekty. Zaprezentujemy dobre praktyki i metody pracy z osobami uzdolnionymi, tak aby rozwijać i budować ich potencjał, jednocześnie pozwalając na swobodę działania bez ograniczeń.

Szkolenie poznawczo-edukacyjne , których celem jest poszerzenie wiedzy na temat twórczości samorodnej, pracy z osobami wrażliwymi oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu rzeźby i ceramiki . Szkolenia będą prowadzone przez artystów profesjonalnych oraz specjalistów dla grupy instruktorów, opiekunów, liderów ośrodków opiekuńczo wychowawczych (WTZ, DPS i innych) oraz chętnych pragnących doświadczyć magii tworzenia w materiale jakim jest glina.

Proponowane terminy szkoleń :

I grupa: 20, 21, 28 październik 2017

II grupa: 10, 13, 17 listopad 2017

Szkolenia odbędą się w Swarzędzu w Pracowni Artystycznej Ceramiki i Rzeźby przy uI. Rynek 21.

Plan szkoleń:

1 dzień:

16.00 do 20.00 (4h) wykład i pokaz, pokaz materiałów poglądowych, wymiana dobrych praktyk, przegląd filmowy.

2 dzień:

warsztaty - 10.00 -18.00 (8h),

3 dzień

- warsztaty- 10.00-18.00 (8h)

4) Ogólnopolski Konkurs w ramach cyklu: Szukając Talentów - twórczość samorodna.

Konkurs skierowany jest do osób tworzących amatorsko, z potrzeby serca, twórców „nieuczonych" o talencie „samorodnym", których prace powstają często w sekrecie i samotności...

Zapraszamy osoby, które tworzą w zaciszu domowym oraz osoby, które na skutek różnych zdarzeń losowych, (takich jak choroba, niepełnosprawność intelektualna czy ruchowa, zaburzenia psychiczne, trauma, czy trudna sytuacja życiowa, ...) realizują się w sposób twórczy: rzeźbiąc, malując, budując formy przestrzenne. Prace tworzą zarówno z materiałów profesjonalnych jak i znalezionych na swojej drodze. Tworzą za pomocą różnych narzędzi i technik nową jakość, swój przekaz i opowieść. Bardzo często działania, które wynikają ze swoistych natręctw stają się nieodzowną częścią i potrzebą ich życia. Bywa, że przez innych działania te postrzegane są jako „dziwactwa''.

Do współpracy zapraszamy ośrodki WTZ, OPS, DPS, szkoły specjalne, szpitale psychiatryczne i inne instytucje, które na co dzień współpracują z takimi osobami.

Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z jednej jednostki.

a) Przegląd konkursowy - wewnętrzny (dotyczy ośrodków promujących swoich podopiecznych ) na poziomie placówki zgłaszającej oraz wybranie autorów)

b) Przesłanie dokumentacji zdjęciowej oraz krótkiego filmu poglądowego (od 2 do 10 minut) nagranego w dowolny sposób np.: telefonem komórkowym.

c) przesłanie prac do 5 grudnia 2017

Celem będzie pokazanie procesu, metod tworzenia i działania. Próba poznania codziennego trybu życia, otoczenia, problemów z którymi zmaga się na co dzień.

Najciekawszych autorów odwiedzimy osobiście podczas spotkania studyjnego w ustalonym terminie. Co roku nagrywany jest film krótkometrażowy propagujący twórczość wybranej osoby. Kwalifikowana jest osoba , która brała udział w konkursie,, Szukając Talentów'' w co najmniej w 2 edycjach i spełniła kryteria zawarte w regulaminie m.in: rozwija swoją twórczość, ma udokumentowany przebieg działań twórczych, posiada dokonania ( prace, wystawy)

d) Rozstrzygnięcie Konkursu. Powołanie Komisji Konkursowej. Dokonanie wybanie osobowości twórczych-autorów najciekawszych prac. Wyłonienie placówki, wyróżnionej jako wzorcowej w promowaniu i wspieraniu twórczości swoich podopiecznych.

d) Wizyta studyjna

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIOWA do pobrania na stronie: www.artifakt.org.pl (zakładka: KONKURS). Istnieje również możliwość przesłania na wskazany adres. Zapraszamy również do elektronicznej rejestracji pod adresem  http://rejestracja.artifakt.org.pl/

Zgłoszenia + dokumentację (zdjęcia i krótki filmik) należy przesyłać na adres mailowy: artifakt@onet.pl do dnia 20.11.2017 r.

Pracę konkursową zabezpieczoną oraz opisaną „KONKURS" należy przesłać do dnia 6. 12. 2017 r.na adres:

Fundacja Artefakt, Swarzędz 62-020, Rynek 21.

O wynikach będziemy informować w wyznaczonym terminie.

Zapraszamy!

Zarząd Fundacji ARTiFAKT

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Ewa Wanat - tel. 501 428 903 oraz artifakt@onet.pl