Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

OŚWIADCZENIE

31.08.17

Z dużym niepokojem obserwuję dotychczasowe działania Zarządu i biura ZM GOAP.

Zbyt późno wywołany przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz brak rozstrzygnięć w wielu sektorach, szczególnie dotyczy to gmin wchodzących w skład związku, może zakończyć się brakiem płynności działań oraz wzrostem kosztów w 2018 roku i kolejnych latach.

Zignorowanie protestu spółdzielni mieszkaniowych oraz brak właściwej polityki informacyjnej, również względem Zgromadzenia, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", przyczyniły się do podjęcia przeze mnie decyzji o rezygnacji z funkcji przewodniczącego Zgromadzenia.

Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz