Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

9,3 mln zł z UE dla Swarzędza

22.06.17

W listopadzie 2016 roku Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz". Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. 22 czerwca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu to 13,1 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 9,3 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na:

  1. Wybudowaniu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP w Swarzędzu. Wykonane zostaną zatoki autobusowe, 2 obiektów Park & Ride dla 94 samochodów (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych) i 2 obiekty Bike & Ride dla 30 rowerów;
  2. Wybudowanie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP w Kobylnicy. Wykonana zostanie pętla autobusowa z 2 peronami wraz z drogą dojazdową do drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka), 1 obiekt Park & Ride dla 22 samochodów (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz 2 obiekty Bike & Ride dla 20 rowerów. Wykonane zostanie również oświetlenie uliczne oraz przebudowany będzie istniejący układ sieci elektroenergetycznej i wodociągowej;
  3. Zakupie 4 niskoemisyjnych autobusów miejskich, spełniających normę czystości spalin EURO 6. Niskopodłogowym autobusem o długości 12 m będzie mogło podróżować 85 osób, z czego 28 na miejscach siedzących. Autobus będzie również przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dzięki takiemu wyposażeniu, jak: stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną, platformę do przewodu wózka dziecięcego i inwalidzkiego, podest (rampę wjazdową) oraz tzw. układ kneelingu (przyklęku).

Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planuje się na IV kwartał 2018 roku.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa 3 - Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Oto PREZENTACJA.

* * *

Budowa węzła przesiadkowego w Kobylnicy już się rozpoczęła. Wykonawcą jest poznański oddział firmy STRABAG Sp. z o.o. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 150 dni od przekazania placu budowy, a więc jesienią br. Koszt to niespełna 3,108 mln zł.

Zakończyła się też procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy węzła przesiadkowego w Swarzędzu. Zadanie to wykona firma Budownictwo Drogowe KRUG za niespełna 1, 862 mln zł.

Podpisana została już także umowa na dostawę autobusów. Dostarczy je firma Solaris Bus & Coach, a wartość kontraktu to 7,38 mln złotych brutto. Termin dostawy przypada na 11.12.2017 roku. Umowę w tej sprawie burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 15 maja br.

/mw/