Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

„Pierwsi w działaniu”

29.06.17

- Jesteście sprawcami działań, służących ideom polityki społecznej, rynkowi pracy oraz rodzinie - powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas uroczystości wręczenia odznaki „Primus in Agendo".

Mamy zaszczyt poinformować, że jedną z wyróżnionych osób była Anna Renda Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, której towarzyszył II Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński. Pani Dyrektor 28 czerwca podczas uroczystego spotkania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z rąk ministra Elżbiety Rafalskiej oraz sekretarza stanu Stanisława Szweda odebrała wyróżnienie.

- Głęboko doceniam zaangażowanie, profesjonalizm i twórcze podejście wszystkich wyróżnionych - mówiła minister Rafalska. - Staracie się być wszędzie tam, gdzie jesteście potrzebni. Nie szczędzicie sił i prywatnego czasu, żeby służyć drugiemu człowiekowi i społeczeństwu.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Primus in Agendo oznacza po łacinie Pierwszy w działaniu.

Odznaka jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego,  najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Została ustanowiona przez Radę Ministrów w 2015 r. Do jej nadawania upoważniony został Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Swarzędzu