Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Mechatronika gwarancją rozwoju...

13.06.17

W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, w ramach programu Erasmus+ realizowany był projekt pt. „Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”. Był on skierowany do uczniów kształcących się w zawodach: monter-mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie kultury naszych zachodnich sąsiadów.

Projekt trwał od 01.06.2015 do 31.05.2017 r. W tym czasie zostały zorganizowane trzy staże:

- jeden dla 16 uczniów klasy o profilu monter-mechatronik w Handwerkskammer Hildesheim-Südndsi,

- dwa dla 36 mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych w KreishandwerkerschaftWaldeck-Frankenberg w Korbach.

Przed wyjazdem uczniowie brali udział w cyklu zajęć przygotowawczych, w skład których wchodziły spotkania dotyczące kompetencji zawodowych i językowych. Stażyści uczestniczyli także w warsztatach pedagogiczno-instruktażowych. Przygotowanie uczniów do wyjazdu sprawdzono w czasie testów potwierdzających ich umiejętności. Takie testy przeprowadzono również po powrocie ze stażu, aby określić stopień przyrostu wiedzy i umiejętności uczestników. Dane przedstawia poniższa tabela nr.1, uczniowie za każdym razem mogli uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Lp.

Nr stażu

Szkolenie specjalistyczne

Szkolenie językowe

Test nr 1

Test nr 2

Test nr 3

Test nr 1

Test nr 2

Test nr 3

1

Hildesheim -staż nr 1

63,88 pkt.

76,19 pkt.

85,38 pkt.

65,13 pkt.

78,56 pkt.

85,31 pkt.

2

Korbach -staż nr 2

69,67 pkt.

86,11 pkt.

91,72 pkt.

78,56pkt.

91,39 pkt.

92,17 pkt.

3

Korbach -staż nr 3

73,44pkt.

87,39pkt.

90,67pkt.

80,56pkt.

92,28 pkt.

94,11 pkt.

Analiza wyników pokazuje, że podczas zajęć przygotowawczych oraz samego stażu uczniowie pogłębili wiedzę, udoskonalili umiejętności zawodowe oraz zwiększyli kompetencje językowe (wzbogacili i utrwalili słownictwo z języka niemieckiego z zakresu eksploatacji, obsługi, diagnostyki mechatroniki samochodowej i ogólnej).

W ramach stażu zajęcia i ćwiczenia odbywały się pod stałym nadzorem opiekunów - nauczycieli przedmiotów zawodowych ze strony niemieckiej. Zajęcia były prowadzone w języku Partnera, dlatego uczestniczył w nich również lektor-tłumacz, co ułatwiło komunikację między instruktorem a uczestnikami projektu.

Przez 14 dni stażyści poznawali nowoczesne technologie wykorzystywane przez koncern VW. Soboty, niedziele i niektóre popołudnia były przeznaczone na spotkania z kulturą regionu.

Założenia programowe projektu w zakresie szkolenia zostały w pełni zrealizowane. Uczestnicy staży to przygotowani na wyzwania nowoczesnego rynku pracy młodzi ludzie, którzy, oprócz kompetencji zawodowych, wykształcili umiejętność przybierania elastycznych postaw w stosunku do różnych form zatrudnienia w firmach regionu poznańskiego.

Wszyscy uczestnicy po zdanym egzaminie praktycznym otrzymali certyfikaty i europassy mobilności potwierdzające ich umiejętności zawodowe. Zostały one wręczone na zorganizowanej 20.04.2017 r. VIII sesji logistyczno-mechatronicznej.

Wiesław Światłowski