Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy

13.06.17

Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się - pod takim tytułem Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu zorganizowała 8 czerwca 2017 r., ostatnie w tym roku szkolnym, spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

Gościem spotkania była dr Sonia Wawrzyniak - pracownik naukowy na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przeprowadziła wykład na temat wykorzystania potencjału mózgu w procesie kształcenia osób z trudnościami w uczeniu się. Prelegentka, we wstępie swojego wystąpienia, wyjaśniła neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się. Zgromadzeni nauczyciele dowiedzieli się, jak działa ludzki mózg, w jaki sposób przetwarzane i kodowane są w nim informacje, a także na czym polegają zdolności adaptacyjne tego organu. W dalszej części spotkania prowadząca skupiła się na bardzo ważnym, z punktu widzenia nauczycieli, zagadnieniu jakim jest wykorzystanie potencjału mózgu uczniów w procesie kształcenia. Omówiła czynniki warunkujące efektywne nauczanie oraz rolę neuroprzekaźników

w procesie uczenia się. Zwróciła uwagę na problemy współczesnej szkoły, w której dominuje sformalizowane nauczanie i brakuje miejsca na rozwijanie ciekawości poznawczej i budzenie fascynacji uczniów. W dalszej części spotkania dr Sonia Wawrzyniak wyjaśniła, jakie korzyści płyną ze stosowania aktywizujących metod nauczania i wskazała przykłady ćwiczeń poprawiających koncentrację oraz integrujących półkule mózgowe, które każdy nauczyciel może stosować na swoich zajęciach.

Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń między nauczycielami i dyskusją nad stosowanymi przez nich metodami nauczania. Zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z fachową literaturą z zakresu neurodydaktyki, która znajduje się w zbiorach swarzędzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Otrzymali również zestawienie bibliograficzne na ten temat oraz opracowanie podstawowych informacji o nauczaniu przyjaznemu mózgowi.

Kornelia Choryńska