Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ekologiczne projekty z dofinansowaniem

09.06.17

Gmina Swarzędz pozyskała 83 tys. zł na projekty z zakresu edukacji ekologicznej. 6 czerwca br., Burmistrz Swarzędza podpisał sześć umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie projektów zmierzających do podnoszenia świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców gminy. Dodatkowe środki finansowe na ten cel otrzyma pięć swarzędzkich szkół: Gimnazjum w Zalasewie i Szkoła Podstawowa w Zalasewie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa w Kobylnicy oraz Szkoła Podstawowa w Wierzonce. Dofinansowaniem z WFOŚiGW zostaną objęte także szkolne konkursy „Ekociuszek i „Ekodom" organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.

W ramach projektu realizowanego przez Gimnazjum w Zalasewie stworzono już ścieżkę ekologiczną z tablicami informacyjnymi, na których dodatkowo znajdują się kody QR odsyłające do interaktywnych opisów oraz ćwiczeń poszerzających wiedzę przyrodniczą. Dla Szkoły Podstawowej w Zalasewie zostaną zakupione mikroskopy oraz sprzęt laboratoryjny, które będą służyć prowadzeniu eksperymentów obrazujących procesy przyrodnicze i skutki ludzkiej ingerencji w mikroskali. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 powstaną m.in., karmniki dla ptaków, domki dla owadów, tablice informacyjne, a także stacja metrologiczna. Z kolei teren przy szkole w Kobylnicy wzbogaci się o nowe nasadzenia drzew i bylin. Powstanie tu ścieżka zmysłów, znajdą się takie elementy dydaktyczne jak tablice, światowidy czy kostki wiedzy. W Szkole Podstawowej w Wierzonce odbędą się konkursy i warsztaty ekologiczne. Wszystkie dofinansowane projekty zostaną zrealizowane jeszcze w bieżącym roku.

/WPF/