Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

884 773,43 zł z UE na wsparcie naszych szkół

25.05.17

Miło nam poinformować, że w dniu 19 maja 2017 r. władze Gminy Swarzędz podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w Gminie Swarzędz przygotowującego do rynku pracy i uczenia się przez całe życie w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2020 r. poprzez kompleksowe wsparcie 560 uczniów, w tym w zakresie i/lub w zakresie indywidualnego podejścia do ucznia, wsparcie wiedzy i kompetencji 224 nauczycieli/pracowników szkół w zakresie nauczania oraz doposażenie 7 szkół w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe do realizacji doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych.

Całkowita wartość projektu: 933 851,03 zł

Wkład własny Gminy Swarzędz: 49 077,60 zł

Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 884 773,43 zł.

Wsparciem w ramach projektu „Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" zostaną objęte następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu
  2. Szkoła Podstawowa w Wierzonce
  3. Szkoła Podstawowa w Zalasewie
  4. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie
  5. Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Paczkowie
  6. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu
  7. Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu

Wybór szkół do projektu został przeprowadzony na podstawie pogłębionych analiz i diagnoz potrzeb wszystkich swarzędzkich szkół, a także na podstawie wyników egzaminów szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych.

Powyższy projekt będzie realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie szkoleń oraz sieci współpracy dla nauczycieli (sieć matematyczna, sieć przyrodnicza oraz sieć indywidualnego podejścia do ucznia).

Po raz pierwszy w historii Swarzędza projekt edukacyjny będzie miał tak szeroką skalę i tak wszechstronne podejście zarówno do uczniów jak i nauczycieli.

/js/