Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Absolutorium dla burmistrza Mariana Szkudlarka

23.05.17

Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się we wtorek, 23 maja 2017 w Ośrodku Kultury, głównym tematem było udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 19 radnych, a tylko dwoje wstrzymało się od głosu.

Po głosowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura w imieniu radnych pogratulowała burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi znakomitego wyniku głosowania i podziękowała za dobrą współpracę. Burmistrz podziękował z kolei radnym, sołtysom oraz wszystkim swoim współpracownikom za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu naszej gminy oraz wspólną pracę dla dobra ogółu mieszkańców.

/mw/

fot. Maciej Woliński