Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kobylnica: zmiana organizacji ruchu

12.05.17

Dotyczy: Wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu istniejących nawierzchni dróg i parkingu w rejonie dworca PKP przy ul. Dworcowej w Kobylnicy.

Firma DROMO Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, jako wykonawca zadania „Remont istniejących nawierzchni dróg i parkingu w rejonie dworca PKP przy ul. Dworcowej w Kobylnicy" informuje, że od dnia 16.05.2017 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót drogowych ul. Dworcowej w m. Swarzędz.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu został podzielony na 3 etapy.

Etap I obejmuje zabezpieczenie wykonania robót na ul. Dworcowej pomiędzy ul. Swarzędzką, a ul. Krótką po stronie południowej oraz wykonanie dojazdu do dworca PKP wraz z parkingiem.

Etap II obejmuje zabezpieczenie prac na ul. Dworcowej od ul. Swarzędzkiej do ul. Krótkiej po stronie północnej drogi oraz od ul. Krótkiej do ul. Słonecznikowej po stronie południowej. Przejazd pomiędzy ul. Krótką, a ul. Słonecznikową zostanie umożliwiony jedynie mieszkańcom dojeżdżającym do posesji. Ruch pieszych pozostanie niezmieniony.

Etap III obejmuje roboty wykończeniowe polegające na remoncie chodników i wjazdów do posesji.

W/w zmiany tymczasowej organizacji ruchu przedstawiają załączone rysunki.

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

/nad/