Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior"

27.04.17

Przygotowywana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior" jest częścią rządowej polityki wobec osób starszych, a jednocześnie przedsięwzięciem o bardzo szerokim, ogólnopolskim zasięgu.

Celem głównym kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior" jest uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi oraz wzmocnienie tradycyjnego, społecznie i kulturowo uwarunkowanego, opartego na rodzinnych wartościach obrazu osób starszych w społeczeństwie.

Bezpieczeństwo

Celami kampanii w tym obszarze jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby nadużyć popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Aktywność

Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się samodzielności osób starszych.

Przy wyborze placówki całodobowej opieki warto pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa. Warto w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Z przydatnych wskazówek można skorzystać na stronie: www.senior.gov.pl.

Kampania społeczna „Bezpieczny i Aktywny Senior" w sposób kompleksowy porusza najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych. Regularnie są przygotowywane materiały edukacyjne i promocyjne o jak najszerszym spektrum odbioru.

Zapraszamy do zapoznania się kampanią na stronie http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu