Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

W Wierzenicy: VI Dni Pracy Organicznej

20.04.17

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka, w dniu 19 kwietnia, w Wierzenicy, zainaugurowano tegoroczną, szóstą edycję Dni Pracy Organicznej, organizowanych przez Unię Wielkopolan. Odbędą się one w dniach 19-29 kwietnia w Wierzenicy, Luboniu i Poznaniu. W tym roku zostały poświęcone sylwetce Augusta Cieszkowskiego jednego z najznamienitszych mieszkańców ziemi swarzędzkiej, XIX-wiecznego filozofa, ekonomisty, polityka i ziemianina, współtwórcy i realizatora idei pracy organicznej.

Burmistrz Marian Szkudlarek, witając zaproszonych gości, podkreślił dużą wagę, z jaką jest w Swarzędzu traktowana postać i dorobek Augusta Cieszkowskiego. Jego imię nosi w Swarzędzu jedna z głównych ulic, a na swarzędzkim rynku znajduje się jego pomnik. Przypomniane zostały obchody 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego, kiedy to Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu wydał m.in. obszerny album poświęcony jego sylwetce. Jak podkreślił burmistrz, naturalnym było, iż obchody VI Dni Pracy Organicznej rozpoczynają się w dawnym dworze Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy. Burmistrz przedstawił plany rewitalizacji Wierzenicy, wśród których jest zagospodarowanie placu Augusta Cieszkowskiego w centralnej części wsi.

Prezydent Unii Wielkopolan Paweł Leszek Klepka, przypomniał, że Dni Pracy Organicznej to inicjatywa mająca na celu ukazywanie i propagowanie najlepszych wzorców pracy, przedsiębiorczości i działań społecznych. Podkreślił, że dorobek Augusta Cieszkowskiego w tej dziedzinie wymaga przypomnienia i propagowania, a ta wybitna postać jest nieco zapomniana na tle najbardziej znanych twórców idei pracy organicznej: Karola Marcinkowskiego, Dezyderego Chłapowskiego, Hipolita Cegielskiego, ks. Piotra Wawrzyniaka, czy też Maksymiliana Jackowskiego. Prezydent Klepka zapowiedział przyznanie Wawrzynów Pracy Organicznej oraz nagrody im. Emilii Sczanieckiej – wyróżnień dla osób i organizacji, które swoim wkładem inicjują rozwój gospodarczy, kulturowy i społeczny regionu.

Podczas spotkania prelekcję o Auguście Cieszkowskim wygłosili swarzędzcy regionaliści Ewa i Włodzimierz Buczyńscy, autorzy licznych publikacji o Auguście Cieszkowskim. Przypomniane zostały dokonania Cieszkowskiego, w tym założenie własnym kosztem i staraniem Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, której tradycje do dziś kontynuuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, założenie jednego z pierwszych w Wielkopolsce kółek rolniczych, współpracę z Hipolitem Cegielskim w stosowaniu nowoczesnych maszyn rolniczych w wierzenickim majątku, troskę o edukację na wsi, czy też pomysł założenia Ligi Polskiej, założenie i prowadzenie, jako trzykrotny prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prelegenci podkreślili, iż chociaż do dzisiejszych czasów przetrwał głównie wizerunek Augusta Cieszkowskiego jako filozofa, to współcześni postrzegali go także jako wybitnego ekonomistę, którego opracowania znane były niemal w całej Europie.

O historii Dworu Wierzenica opowiedział prof. Zbigniew Kundzewicz, który wraz z rodziną doprowadził do odbudowania zniszczonego dworu rodziny Cieszkowskich. Przypomniał on o rozległych relacjach, jakie August Cieszkowski utrzymywał z wybitnymi postaciami tamtych czasów – m.in. Zygmuntem Krasińskim, który był częstym gościem w Wierzenicy, czy Cyprianem Kamilem Norwidem, niedocenianym wówczas poetą.

Otwarcie VI Dni Pracy Organicznej uświetnił oprawą muzyczną śpiewający harfista Michał Zator, znany z programu telewizyjnego „Mam talent”.

Na zakończenie proboszcz wierzenickiej parafii ks. Przemysław Kompf zaprosił zebranych do zwiedzenia kościoła św. Mikołaja, gdzie znajduje się krypta grobowa Augusta Cieszkowskiego z rodziną. Ten zabytkowy, drewniany kościół posiada unikalne barokowe wyposażenie. Do krypty prowadzą symbolicznie zabytkowe, XIX-wieczne drzwi autorstwa Teofila Lenartowicza.

 

Komitet Honorowy VI Dni Pracy Organicznej stanowią:

Wojewoda Wielkopolski

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Prezydent m. Poznania

Starosta Poznański

Metropolita Poznański

Kolegium Rektorów Miasta Poznania

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 

 

/Marcin Młodziński/

fot. T. Rybarczyk, M. Młodziński