Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego

18.04.17

34 miliony złotych kosztować będzie rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu.

– Dzięki pozyskaniu blisko 20 milionów złotych z funduszy unijnych, placówka zyska europejski poziom kształcenia i wyposażenia – zapowiada Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. Powiat właśnie ogłosił przetarg na wykonanie zadania, którego zakończenie planowane jest przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

Obecnie w budynkach przeznaczonych dla 650 uczniów kształci się w systemie dziennym 1075 osób. CKP cieszy się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży i pracodawców, którzy wysyłają tutaj pracowników w celu podniesienia kwalifikacji. – Już od dłuższego czasu odczuwamy braki lokalowe przez co z naszej oferty nie mogą skorzystać wszyscy zainteresowani – tłumaczy Tomasz Łubiński. – Zbudowanie nowych obiektów i ich wyposażenie to nie wszystko. Jednocześnie w marcu podpisane zostały  dwie umowy o dofinansowanie projektów, które pozwolą na podniesienie kompetencji zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych.

Rozbudowa CKP

Do istniejącego budynku szkoły dobudowany zostanie, na planie litery „L”, budynek dwu i trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Znajdzie się w nim 18 specjalistycznych pracowni do nauki zawodu oraz część hotelowo-gastronomiczna, która służyć będzie nauce zawodu na potrzeby kierunku gastronomiczno-hotelarskiego. W części hotelowej dwa pokoje zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a skrzydło wyposażone będzie w przeznaczony dla nich dźwig osobowy.

Nowy budynek

Kolejnym obiektem powstającym w ramach projektu, jest wolno stojący, parterowy budynek, w którym zlokalizowana będzie pracownia obsługi diagnostycznej samochodów oraz garaż dwustanowiskowy. W pracowni ma powstać kanał do obsługi pojazdów oraz wbudowane w posadzkę urządzenia diagnostyczne pojazdów: płyta do kontroli zbieżności, rolki hamulcowe, urządzenie do badania amortyzatorów, szarpaki. Cały obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa nowych budynków wyniesie 3.717,12 m² (budynek główny 3.606,93 m², budynek pracowni obsługi diagnostycznej 110,19 m²). Projekt obejmuje także kompleksowe zagospodarowanie terenu.

Dla mechanika i hotelarza

W nowych pracowniach CKP chętni kształcić się będą w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, monter mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik automatyk, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik informatyk, tapicer, stolarz, technik mechanik, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik mechanik (specjalność urządzenia  sterowane numerycznie CNC), elektryk.

Pracownie z supersprzętem

Dopełnieniem projektu będzie wyposażenie obiektu w sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu. Na wyposażenia 4 pracowni tj.: pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, pracowni technicznej krajalnia metali, pracowni obsługi urządzeń sterowanych numerycznie CNC oraz pracowni informatycznej programowania CAD/CAM/CNC, powiat poznański otrzymał dofinansowanie w ramach innego projektu, w ramach którego w nowe pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu wyposażone zostaną także pozostałe powiatowe placówki kształcenia zawodowego. Wysokość tego dofinansowania wynosi łącznie prawie 4,5 mln zł.

„Kuźnia talentów”

Oprócz tego  dwa kolejne wnioski otrzymały dofinansowanie, a dotyczą one podnoszenia poziomu kształcenia osób dorosłych jak i młodzieży głównie w ramach CKP w Swarzędzu. – Dlatego równie ważna jest nie tylko rozbudowa Centrum, ale również inwestowanie w metodykę kształcenia – podkreśla T. Łubiński.

Łącznie powiat poznański przy wykorzystaniu dotacji unijnych ma szansę zainwestować w swarzędzką placówkę prawie 36,5 mln zł.

Autor: Katarzyna Wozińska-Gracz (Powiat Poznański - Dyrektor Wydziału Gabinet Starosty, Rzecznik Prasowy)

Źródło: www.powiat.poznan.pl