Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN

Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji

14.04.17

Już od 17 kwietnia br. zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w  konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz.

W drodze przeprowadzonych diagnoz, uwzględniających koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych wyodrębniono pięć obszarów kwalifikujących się do ujęcia ich w programie rewitalizacji. Proponowane obszary to śródmieście Swarzędza, obszar położony w zachodniej części miasta, pomiędzy Jeziorem Swarzędzkim, a ulicą Poznańską oraz miejscowości: Wierzenica, Wierzonka i Karłowice, w których stwierdzono m.in. szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych. Z uwagi na to, że głos każdego mieszkańca ma decydujący wpływ na wyznaczenie terenów do rewitalizacji zachęcamy wszystkich do wypowiedzenia swojego zdania na ten temat. Uwagi zbierane będą w postaci papierowej i elektronicznej poprzez specjalny formularz oraz elektroniczną ankietę, a także podczas spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, o których będziemy na bieżąco informować. Konsultacje w sprawie obszaru  rewitalizacji i obszaru zdegradowanego potrwają do 17 maja br.

Więcej informacji o konsultacjach społecznych i proponowanym obszarze rewitalizacji można znaleźć w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE/REWITALIZACJA.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w związku z przygotowywaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027", który realizowany jest w ramach projektu "Śródmieście Swarzędza - społeczny model rewitalizacji" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

/umig/