Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Pozimowe oczyszczanie dróg i ulic

04.04.17

UMiG w Swarzędzu informuje, iż od dnia 01.04.2017r. rozpoczęto prace związane z pozimowym oczyszczaniem dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Wydział Infrastruktury Drogowej zwraca się z prośbą do wszystkich Mieszkańców gminy Swarzędz, aby w przypadku pojawienia się zamiatarek w obrębie Państwa nieruchomości, w miarę możliwości zwalniać miejsca parkingowe, zatoki postojowe oraz ciągi komunikacyjne wzdłuż których parkowane są pojazdy, w celu umożliwienia wykonania dokładnego oczyszczenia ulicy przy krawędziach jezdni, jak i w miejscach trudno dostępnych dla zamiatarki.

Operatorzy maszyn często napotykają na problem związany z utrudnieniami w oczyszczaniu parkingów oraz dróg osiedlowych, z związku z czym informujemy, iż wszystkie drogi osiedlowe po północnej i południowej stronie Miasta Swarzędza oczyszczane będą w terminie od 18-27.04.2017r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż ze względu na charakter i specyfikę usługi związanej  z oczyszczaniem dróg, która w dużej mierze uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych, należy mieć na uwadze iż zaplanowane prace mogą ulec przesunięciu o 1-2 dni, np. w przypadku występujących opadów deszczu.

Jednocześnie informujemy, iż pod koniec kwietnia przedstawimy Państwu harmonogram prac przewidzianych na miesiąc maj z podziałem na rejony oraz ze wskazaniem terminów planowanego zamiatania dla danego rejonu.

Mając na uwadze dobro wspólne oraz zadbaną czystą przestrzeń publiczną liczymy  na Państwa współpracę.

/umig/