Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących

21.03.17

Gmina Swarzędz rozpoczęła realizację programu, który ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt oraz ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu. Wolno żyjące koty i kotki z terenu naszej gminy mogą zostać poddane sterylizacji lub kastracji w jednej ze wskazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu lecznic. Osoby, które chciałyby się podjąć tego zadania i stać się społecznym opiekunem zwierzęcia muszą w pierwszej kolejności zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i wypełnić deklarację opiekuna społecznego oraz wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg kastracji/sterylizacji. Następnie, wraz z otrzymanym z urzędu skierowaniem, należy udać się do wybranej lecznicy (jednej z pięciu wskazanych na skierowaniu), gdzie zwierzę zostanie poddane zabiegowi. Po krótkiej rekonwalescencji, opiekun wypuszcza kota lub kotkę w miejscu ich pochwycenia. Akcja obejmuje również, w uzasadnionych przypadkach, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotek.  Ponadto  opiekunowie społeczni  mogą składać wnioski o wydanie karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących. Karma wydawana będzie zgodnie z warunkami programu na okres zimowy nie wcześniej niż 28 września 2017r.

Właściciele kotów i psów mogą również uzyskać dofinansowanie na wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji w wysokości 30% ceny zabiegów dla jednego zwierzęcia rocznie. Po uzyskaniu skierowania koszty zabiegu dla właściciela zwierzęcia w wysokości 70% ceny zabiegu - płatne bezpośrednio w lecznicy wykonującej zabieg - wynoszą odpowiednio:

-       75,60 złotych brutto za sterylizację kotki;

-       37,80 złotych brutto za kastrację kota;

-       113,40  złotych brutto za kastrację psa;

-       226,80  złotych brutto za sterylizację suki.

W przypadku właścicieli psów warunkiem uzyskania dofinansowania  jest opłacenie opłaty z tytułu posiadania psa za rok 2017 oraz nie zaleganie z opłatami za lata ubiegłe. Przypominamy, iż wysokość opłaty wynosi 30 złotych za jednego psa rocznie. Całość akcji finansowana jest z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz.

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG, stanowisko nr 4, tel. 61 65 10 714.

Do pobrania:

Deklaracja opiekuna społecznego kotów wolno żyjących

Wniosek na zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienia ślepych miotów kotów

Wniosek o wydanie karmy opiekunom społecznym kotów wolno żyjących

Wniosek na zabieg sterylizacji/kastracji psów

Oświadczenie o zwolnieniu z dokonywania opłaty z tytułu posiadania psa

/ros/