Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - Aktualne

13.12.18

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • OGŁOSZENIE NR 11/2019 (termin naboru 27.12.2018 - 11.01.2019)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój działalności gospodarczej

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 27.12.2018 - 11.01.2019

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 711 650 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Wysokość pomocy w formie refundacji poniesionych kosztów - max. 50% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300.000 zł.

 

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - rozwój działalności gospodarczej.

szczegóły: TUTAJ


Aktualizacja: 13.12.2018