Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wycinka drzew na terenie SCSiR

09.03.17

W związku z licznymi monitami ze strony mieszkańców Swarzędza dotyczącymi wycinki drzew na terenie rekreacyjnym przy skateparku informujemy, że prace polegające na usuwaniu drzew z ww. terenu prowadzone są na wniosek Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji z dnia 30.11.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w dniu 20 grudnia 2016 r. wystąpił do Starosty Poznańskiego o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew gatunków robinia akacjowa, wierzba krucha oraz brzoza brodawkowata (łącznie 40 szt.). Drzewa zostały zakwalifikowane do usunięcia, gdyż stanowiły przeszkodę w oświetleniu boiska w trakcie zajęć oraz utrzymaniu czystości nawierzchni na obiektach sportowych ze sztuczną nawierzchnią. Większość drzew miała zachwianą statykę pni w kierunku infrastruktury sportowej, co stanowiło zagrożenie dla osób korzystających z przedmiotowych boisk.

W dniu 19 stycznia 2017 Starosta Poznański wydał decyzję zezwalająca na usunięcie 11 szt. z wnioskowanych drzew. Z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. Starosta Poznański umorzył postępowanie w pozostałej część wnioskowanych do usunięcia drzew, ze względu na obwody drzew niekwalifikujące się na uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie.

Decyzja Starosty Poznańskiego nakłada również na Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu obowiązek dokonania rekompensaty za straty w środowisku. W związku z powyższym planujemy jesienią 2017 r. na przedmiotowym terenie wykonać nowe nasadzenia drzew.

/umig/