Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ukazało się w 2016 roku...

06.03.17

Jak co roku, przedstawiamy Państwu informację o publikacjach z 2016 roku z Augustem Cieszkowskim i Ziemią Wierzenicką w tle. Większość publikacji, na które natrafiliśmy, związana jest z postacią Augusta Cieszkowskiego.

Najobszerniejszą z nich jest August Cieszkowski o drogach Ducha. Wybór pism. Po wstępie Michała Łuczewskiego czytelnik znajdzie cały szereg bardziej czy mniej obszernych pism Augusta, od Ojcze nasz poczynając. Książka ta jest szansą na zapoznanie się przez szerokie grono czytelników z dorobkiem Augusta Cieszkowskiego.

W kwartalniku „Kronika Wielkopolski" nr 1 (157) Joanna Pietrowicz w artykule; Badania proweniencyjne księgozbiorów we współczesnej bibliotece Na przykładzie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk sięgnęła w tekście i ilustracjach do dzieł z biblioteki Augusta Cieszkowskiego.

Książka „Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy" Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego powstała pod redakcja Alicji Pihan-Kijasowej i Danuty Konieczki-Śliwińskiej. Są w niej przedstawione; postać Augusta Cieszkowskiego i jego starania o polski uniwersytet w Poznaniu, udział w powstaniu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku to pokonferencyjna publikacja pod redakcją Macieja Junkierta, Wiesława Ratajczaka, Tomasza Sobieraja. Skoro jest Zygmunt Krasiński to nie mogło zabraknąć jego związków z Augustem Cieszkowskim, w tym wizyt w Wierzenicy.

Lidia Golik i Anna Zielińska-Krybus opracowały merytorycznie i redakcyjnie publikację Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2008-2016. Podsumowuje ona dokonania Uczelni pod kierunkiem rektora Grzegorza Skrzypczaka. Są w niej wiadomości o Auguście Cieszkowskim jako patronie Uczelni, wydarzeniach związanych z jego postacią: popiersie w holu Collegium Maximum, wydawnictwa, obchody 200. rocznicy urodzin.

W ramach obchodów 700-lecia Kicina ukazała się książka pod redakcją Witolda Tyborowskiego Kicin przez wieki Historia wsi na obrzeżach aglomeracji poznańskiej. Są w niej informacje o Auguście Cieszkowskim, kółku rolniczym, kicińskich proboszczach administrujących Wierzenicą.

Z tej samej okazji w „Wieściach Kicińskich" 3-4/2016 ukazał się artykuł Zbigniewa Celki August hrabia Cieszkowski - wielki patriota, filozof i społecznik z Wierzenicy.

Na poświęcenie kapliczek różańcowych między świątyniami w Wierzenicy i Kicinie w piśmie kicińskiej parafii „Nasz Patron" nr 83, X 2016 zostały zamieszczone dwa przedruki ze specjalnego numeru „Wierzeniczeń". Artykuły ks. Przemysława Kompfa: Kapliczki różańcowe - spojrzenie z Wierzenicy oraz Rzeźbiarz Piotr Woliński. Talent, pasja i skromność.

Jubileuszowe wydawnictwo Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk 1981-2016 (red. grupy osób) odnotowało wizyty członków TMP i młodzieży z Pobiedzisk w Wierzenicy.

Plan Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2016-2020 rzecz jasna ujmuje działania w Karłowicach, Wierzonce i Wierzenicy.

W Słowniku historyczno-geograficznym województwa poznańskiego w średniowieczu, część V, Zeszyt 3 (red. Tomasz Jurek) znajdują się hasła Wierzenica i Wierzonka.

Na łamach „Wieści Akademickich" - czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zostało opublikowanych kilka artykułów związanych z Ziemią Wierzenicką. Ewy Stryckiej: August hr. Cieszkowski (1814-1894) mecenas edukacji rolniczej (kolejna zaktualizowana wersja, w numerze specjalnym). Pamiętaliśmy o naszym patronie ...(11-12) sygnowany mm, es. Ewy J. i Włodzimierza Buczyńskich: Tradycja wiktorii wiedeńskiej w rodach Cieszkowskich i Kickich (nr 1-4), On uratował miejsce narodzin Augusta Cieszkowskiego ... (nr 9-10), Kapliczka w Alei Filozofów (nr 11-12)

Czasopismo Artystyczne „Nestor" ukazujące się w Krasnymstawie nr 1 (35) zamieściło artykuł Moniki Nagowskiej: Tajemnica pewnego portretu czyli pochwała korespondencji. Czytelnikom z Lubelszczyzny opowiedziała w nim o naszych wspólnych dociekaniach związanych z faktyczną autorką nieznanego wcześniej portretu Augusta Cieszkowskiego. Następny numer - 2 (36) zawiera dwa kolejne jej artykuły. In memoriam o pokonferencyjnej książce poświęcanej Augustowi Cieszkowskiemu. Drugi; Mędrca szkiełko i serce poety przedstawia postać i wiersze prof. Józefa Banaszaka z Bydgoszczy w kontekście jego fascynacji postacią Augusta Cieszkowskiego.

Ta sama autorka na łamach Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno" ukazującego się w gminie Siennica Różana kontynuowała w numerach 1(42) i 2(43) zapoznawanie czytelników z freskami M. Montiego w ramach cyklu Spacerek z Augustem. W obu numerach są też informacje związane z patronem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej: Siennickie Augustynki i Drzwi Otwarte, Niezwykła opowieść o patronie - zachęta do czytania.

Periodyki: „Wieści Akademickie", „Nestor" oraz „Ziarno" są dostępne w internecie.

* * *

Większość przedstawionych publikacji nie wzbudza żadnych lub większych zastrzeżeń merytorycznych. Niektóre warte są dyskusji czy uzupełniania. Tradycyjnie przypominamy, że mogliśmy nie natrafić na wszystkie ubiegłoroczne publikacje związane z Augustem Cieszkowskim i Ziemią Wierzenicką. Zdarza się też, że datowane na dany rok ukazują się w następnym już po naszych artykułach. W połowie marca 2016 roku ale z rokiem wydania 2015 ukazała się książka pod redakcją Katarzyna Meller August Cieszkowski in memoriam 1814-2014. Jest to plon konferencji i wykładów, które odbyły się w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk 18 grudnia 2014 roku. Nie przedstawiamy artykułów opublikowanych na łamach dość powszechnie dostępnych periodyków ukazujących się w gminie Swarzędz oraz w wersji elektronicznej na stronie www.swarzedz.pl, jak też codziennych gazetach regionalnych i ogólnopolskich.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy