Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Projektant odwiedzi mieszkańców

14.02.17

SZANOWNI MIESZKAŃCY! NA ZLECENIE GMINY SWARZĘDZ BIURO PROJEKTOWE MUR-BET PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SP. Z O.O. Z POZNANIA OPRACOWUJE DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ PRZEBUDOWY ULICY ZAMKOWEJ, NOWY ŚWIAT, ADAMA MICKIEWICZA, PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, MYLNEJ, BRAMKOWEJ ORAZ GOŁĘBIEJ W SWARZĘDZU.

W WYŻEJ WYMIENIONYCH ULICACH PRZEBUDOWANE ZOSTANĄ:

  • NAWIERZCHNIE DROGOWE
    NOWE JEZDNIE, CHODNIKI, ZJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE,
  • KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA AQUANET SA
    ROZDZIELNIE NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ,
  • SIEĆ WODOCIĄGOWA AQUANET SA
  • SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
  • OŚWIETLENIE ULICZNE - NOWE OŚWIETLENIE TYPU LED
  • SIECI TELEKOMUNIKACYJNE - USUNIĘTE ZOSTANĄ EWENTUALNE KOLIZJE.

PONADTO POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. O.O. ZAWIADOMIŁA TUT. URZĄD, ŻE RÓWNIEŻ PLANUJE WYMIANĘ WSZYSTKICH GAZOCIĄGÓW.

INFORMUJEMY, ŻE W CELU OPRACOWANIA PROJEKTÓW PRZYŁĄCZY DO KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH ORAZ PRZYŁĄCZY ELEKTROENERGETYCZNYCH NIEZBĘDNA BĘDZIE WIZYTA PRZEDSTAWICIELI BIURA PROJEKTOWEGO W PAŃSTWA DOMACH. PROJEKTANCI DOKONAJĄ NIEZBĘDNYCH INWENTARYZACJI, USTALĄ Z PAŃSTWEM LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY ORAZ ZBIORĄ ODPOWIEDNIE OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

WIZYTY BĘDĄ NASTĘPOWAŁY SUKCESYWNIE OD DNIA 17 LUTEGO BR.

W RAZIE POTRZEBY PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z KOORDYNATOREM PRZEBUDÓW ULIC Z RAMIENIA BIURA:

MGR INŻ. FILIP ŚLEDZIŃSKI

TEL. 696 694 069

/umig/