Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Reforma oświaty w Gminie Swarzędz

26.01.17

Szanowni Państwo! Od listopada 2016 r. zespół złożony z dyrektorów swarzędzkich szkół podstawowych i gimnazjów oraz pracowników Referatu Edukacji UMiG w Swarzędzu, któremu przewodniczył II zastępca burmistrza Swarzędza, Tomasz Zwoliński, pracował nad planem przeprowadzenia reformy oświatowej terenie gminy Swarzędz. Głównym zadaniem było wypracowanie projektu organizacji sieci szkół w mieście i gminie w oparciu o zmiany zapisane w projekcie ustawy Prawo Oświatowe i przepisów ją wprowadzających, zgodnie z zaplanowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą systemu oświaty. Stosowne przepisy ww. ustaw zostały uchwalone przez parlament w dniu 14 grudnia 2016 r. i podpisane przez Prezydenta RP dnia 9 stycznia 2017 r.

Oto szczegółowe informacje na ten temat.

Poniżej przedstawiamy

1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

2. projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz, od 1 września 2019 r.