Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy

24.01.17

18 stycznia 2017 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu zorganizowała kolejne w tym roku szkolnym spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy. Temat przewodni dotyczył problemu, z jakim spotykają się nauczyciele na każdym etapie edukacji, czyli pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się.

W pierwszej części spotkania Elżbieta Walczak - pedagog i logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, specjalizująca się w zakresie wczesnej stymulacji mowy - opowiedziała, jak należy pracować z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu. Prelegentka przybliżyła wszystkim istotę Metody Krakowskiej - skutecznej metody nauki czytania wykorzystywanej przez terapeutów pracujących z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać lub z dziećmi mającymi problemy z czytaniem (zagrożonymi dysleksją). Prowadząca omówiła stosowanie metody w pracy z dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym w celu: stymulacji funkcji poznawczych i przygotowania do nauki w szkole oraz z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, a także stworzenia im szansy na jak najlepsze funkcjonowanie. Pedagog zaprezentowała również ciekawe pomoce dydaktyczne do zabawy i nauki czytania z najmłodszymi dziećmi.

W dalszej części spotkania zgromadzeni nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z fachową literaturą dotyczącą takich tematów, jak problemy w nauce, niepowodzenia szkolne czy praca z uczniem trudnym, która stanowi część księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, wymianą poglądów i doświadczeń  nauczycieli w kwestiach związanych z pracą z uczniami mającymi problemy w nauce.

Kornelia Choryńska